• 20 PAŹ 17

  dr Marzena Radziun

  Stanowisko: Adiunkt

  e-mail: marzena.radziun@usz.edu.pl
  telefon służbowy: (91) 444 28 86

  ul. Narutowicza 17a
  pok. 111

  Dyżur prodziekański: środa, godz. 10.30 – 11.15
  Dyżur dydaktyczny: czwartek, godz. 11.45 – 13.15 (w dniach: 5.III, 19.III, 2.IV, 23.IV, 7.V, 4.VI, 18.VI)
  Konsultacje: czwartek, godz. 13.30 – 15.00 (w dniach: 5.III, 19.III, 2.IV, 23.IV, 7.V, 4.VI. 18.VI)

   

   

  Monografie

  1. Decyzje zobowiązujące Komisji Europejskiej w świetle prawa konkurencji Unii Europejskiej, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2019, ISBN 978-83-8198-402-7, ss. 225.

   

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. Wybrane zagadnienia regulacji prawnej wydobywania gazu łupkowego w Stanach Zjednoczonych Ameryki, (w:) R. Molski (red.), Eksploracja i eksploatacja gazu ziemnego ze złóż niekonwencjonalnych. Wybrane zagadnienia prawne i ekonomiczne, Uniwersytet Szczeciński Rozprawy i Studia 2016, Tom (MXIX) 945, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2016, s. 30-44. ISBN 978-83-7972-075-0.
  2. Wybrane zagadnienia regulacji prawnej wydobywania gazu łupkowego w Wielkiej Brytanii, (w:) R. Molski (red.), Eksploracja i eksploatacja gazu ziemnego ze złóż niekonwencjonalnych. Wybrane zagadnienia prawne i ekonomiczne, Uniwersytet Szczeciński Rozprawy i Studia 2016, Tom (MXIX) 945, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2016, s. 45-59. Także abstract książki (s. 207). ISBN 978-83-7972-075-0.
  3. Zasada proporcjonalności  w świetle decyzji zobowiązujących Komisji Europejskiej po orzeczeniu w sprawie Alrosa, (w:) A. Powałowski (red.), Prawne instrumenty oddziaływania na gospodarkę, C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 226-234. ISBN 978-83-255-8171-8.
  4. Kontrola sądowa decyzji zobowiązujących Komisji Europejskiej po wyroku w sprawie Morningstar, (w:) E. Cała-Wacinkiewicz, J. Menkes, J. Nowakowska-Małusecka, W. S. Staszewski (red.), W jakiej Unii Europejskiej Polska – Jaka Polska w Unii Europejskiej. Instytucjonalizacja współpracy międzynarodowej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2019, ISBN 978-83-8198-237-5, s. 327-334.

   

  Artykuły

  1. Glosa do Wyroku Sądu w sprawie Deutsche Bahn v. Komisja z dnia 6 września 2013 r. (sprawy połączone T-289/11, T-290/11 i T-521/11), „Acta Iuris Stetinensis” 2014, nr 8, str. 105-117.
  2. Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 11 września 2014 r. w sprawie C-67/13 P Groupement Des Cartes Bancaires (CB) v. Komisja Europejska, Acta Iuris Stetinensis 2015, nr 9, s. 125-136.
  3. Jednolite i ciągłe naruszenie w świetle unijnego prawa konkurencji, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2015, nr 8, s. 8-16.
  4. Postępowanie ugodowe w prawie konkurencji Unii Europejskiej, Europejski Przegląd Sądowy 2017, nr 4(139), s. 9-14.