• 13 LIS 19

  dr Radek Wasilewski

  Stanowisko: Adiunkt

  e-mail: radek.wasilewski@usz.edu.pl
  telefon służbowy: (91) 444 28 40

  pok. 314

  Dyżur dydaktyczny: czwartek, godz. 11.45 – 13.15 (w dniach: 5.III, 19.III, 2.IV, 23.IV, 7.V, 4.VI, 18.VI)
  Konsultacje: środa, godz. 9.00 – 9.45  (w dniach: 4.III, 11.III, 18.III, 25.III, 1.IV, 8.IV, 15.IV, 22.IV, 29.IV, 6.V, 13.V, 20.V, 27.V, 3.VI, 10.VI, dodatkowo: 26.VI. – godz. 15.15 – 16.45)

  Konsultacje dla studentów niestacjonarnych: 8.III – godz. 11.45 – 12.30, 22.III – godz. 10.00 – 10.45,
  5.IV – 10.00 – 10.45, 26.IV – 10:45 – 11.30, 24.V – 10.00- 10.45, dodatkowo: 26.VI – godz. 15.15 – 16.45

   

   

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. Stypendium doktoranckie w świetle Ustawy 2.0 oraz przepisów dotychczasowych, (w:) M. Radajewski, R. Chęciński (red.), Nauka i szkolnictwo wyższe w przededniu wejścia w życie Ustawy 2.0. Tom I: Pracownicy, Doktoranci, Studenci, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2019, ISBN 978-83-65599-20-9, s. 287-308.

   

  Artykuły w języku polskim

  1. Postępowanie dowodowe przed Krajową Izbą Odwoławczą według ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019) przez pryzmat zasad techniki prawodawczej, Przegląd Legislacyjny, Nr 1(111)/2020, ISSN 1426-6989, s. 21-35.