• 23 PAŹ 17

  dr Bogna Baczyńska

  Stanowisko: Adiunkt

  e-mail: bogna.baczynska@usz.edu.pl
  telefon służbowy: (91) 444 28 17

  ul. Narutowicza 17a
  pok. 403

  Dyżur dydaktyczny: czwartek, godz. 12:00 – 12:45
  Konsultacje: wtorek, godz. 10. 45 – 11.30

  Dodatkowe konsultacje dla studentów niestacjonarnych: 13,27.X; 24.XI; 8.XII; 19.I  –  godz. 13.30 – 14.45

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. Wolność wyrażania opinii na podstawie art. 10 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, (w:) J. Ciapała, K. Flaga-Gieruszyńska (red.), Prawa Podmiotowe. Pojmowanie w naukach prawnych, Szczecin 2006.
  2. Granice wolności zgromadzeń i stowarzyszania się na podstawie orzecznictwa strasburskiego – wybrane zagadnienia, (w:) E. Cała-Wacinkiewicz, D. Wacinkiewicz (red.), Prawne aspekty wolności. Zbiór studiów, Toruń 2008, s. 207-217.
  3. Wolność zgromadzeń i zrzeszania się w interpretacji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, (w:) E. Cała-Wacinkiewicz, D. Wacinkiewicz (red.), Prawne aspekty wolności. Zbiór studiów, Toruń 2008.
  4. Skarga konstytucyjna, (w:) L. Koba, W. Wacławczyk (red.), Prawa człowieka. Wybrane zagadnienia i problemy, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.

   

  Artykuły

  1. Ewolucja zasady pierwszeństwa prawa wspólnotowego – od orzecznictwa do Traktatu Konstytucyjnego, Prawo, Administracja, Kościół 2006, nr 4.

   

  Recenzje

  1. Dudzik Sławomir „Konstytucja dla Europy. Przyszły fundament Unii Europejskiej”, Zakamycze Kraków 2005. Recenzja, Przegląd Sejmowy 2005 nr 4 (69).