• 19 PAŹ 17

  mgr Artur Żurowicz

  Stanowisko: Dydaktyk kontraktowy

  e-mail: artur.zurowicz@usz.edu.pl
  telefon służbowy: (91) 444 28 43

  ul. Narutowicza 17a
  pok. 406

  Dyżur dydaktyczny: czwartek, godz. 12:00–12:45
  Konsultacje: środa, godz. 9.00 – 9.45

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. Problematyka środków ochrony dłużnika w egzekucji czynności niezastępowalnych, (w:) K. Flaga-Gieruszyńska, A. Klich (red.), Współczesne problemy postępowania cywilnego. Zbiór studiów, Wydawnictwo Adam Marszałek 2015.

    

  Artykuły

  1. Tryb egzekucji sądowej czynności niezastępowanych, Monitor Prawniczy 2013, nr 14.
  2. Grzywna i areszt w celu przymuszenia dłużnika do wykonania czynności, której inna osoba za niego wykonać nie może, Przegląd Prawa Egzekucyjnego 2014, nr 5-6.
  3. Opłata stosunkowa w egzekucji z nieruchomości w razie przyłączenia się kolejnego wierzyciela do egzekucji z nieruchomości (art. 927 k.p.c.): glosa do uchwały SN z dnia 18 lipca 2012 r., sygn. akt III CZP 27/12, Przegląd Prawa Egzekucyjnego 2014,  nr 9-10.
  4. Zapłata przez dłużnika na rzecz wierzyciela określonej sumy pieniężnej w egzekucji tzw. czynności niezastępowalnych: rozważania teoretyczne nad zastosowaniem środka przymusu, Przegląd Prawa Egzekucyjnego 2014, nr 7-8