Prawo

I rok – dr Ewa Michałkiewicz-Kądziela

II rok – mgr Krzysztof Kubasik

III rok (st. stacjonarne) – dr Dominika Skoczylas

III rok (st. niestacjonarne) – dr Maciej Kubala

IV rok – dr Szymon Słotwiński

V rok (st. stacjonarne) – dr hab. Marek Tkaczuk

V rok (st. niestacjonarne) – dr Małgorzata Żbikowska

Administracja (I i II stopień razem)

I rok – dr Adrianna Ogonowska

II rok – mgr Agata Szwed

III rok – dr Kamil Dąbrowski

Prawo Służb Mundurowych

I rok – dr Mateusz Tomczyk

Prawo Internetu i ochrony informacji

I rok – dr Ewa Milczarek

Prawo medyczne (II stopień)

I rok – dr Michał Białkowski

ZARZĄDZENIE nr 1/2019 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 19 września 2019 r. w sprawie szczegółowych obowiązków opiekuna roku