The Faculty of Law and Administration of the University of Szczecin is pleased to invite you to the International Scientific Conference entitled „Evolution of Human Rights Law”, organized in cooperation with the Interuniversity Master UPO-UNIA in Human Rights, Interculturality and Development from the Pablo de Olavide University in Seville.

The conference will take place on May 24, 2023 in a hybrid formula -in person in Szczecin (Poland) and online. All panels will be conducted in English.

We encourage you to submit applications for participation in four thematic areas:
– Contemporary Challenges of International Human Rights Law,
– Human Rights, Sustainability and Climate Change: The Great Challenges of the 21st Century,
– Human Rights and Migration in a Changing World,
– The breakdown of International Humanitarian Law and the challenge of sustainable peace.

Persons interested in participating in the conference are asked to send abstracts of their speeches by April 24, 2023: https://forms.office.com/e/qVDYEZRkPR

Information about the acceptance of the application will be send by e-mail by April 30, 2023. 

Registration: http://bitly.pl/EdZmb

Participation in the conference is free of charge, participants who want to participate in the conference in person, cover the costs of transport and accommodation on their own.

Organizing Committee:
Prof. dr hab. Andrzej Bałaban, University of Szczecin, Poland
Prof. Francisco José Infante Ruiz, Pablo de Olavide University, Seville
Dr Ewa Michałkiewicz-Kądziela, University of Szczecin, Poland
Dr  Przemysław Mijal, University of Szczecin, Poland
Dr Ewa Milczarek, University of Szczecin, Poland


Z inicjatywy doktora Macieja Kubali i przy udziale studentów naszego Wydziału – członków Koła Naukowego Prawa Rzymskiego Actio, w dniach 8-12 maja 2023 r., odbyła się w Sofii (Bułgaria) Konferencja naukowo-dydaktyczna, zorganizowana, przy współpracy z Prof. Konstantinem Tanevem oraz Prof. Dianą Marinovą (z wydziału Prawa University of National and World Economy w Sofii).

Na konferencję składały się dwie części: (I) Badanie przez członków Koła Actio historycznych pozostałości starożytnego miasta Serdica na terenie dzisiejszej Sofii, w dniach 8-10 maja br., oraz (II) „Międzynarodowa Międzywydziałowa Polsko-Bułgarska Naukowa Sesja Prawnicza Traces of Roman Empire Culture and Law in Bulgaria„, zorganizowana na Wydziale Prawa UNWE w Sofii, dzięki zaangażowaniu organizacyjnemu Pana Prof. Taneva i Pani Prof. Marinowej. Sesję otworzyli JM Pan Rektor UNWE prof. Dymitr Dymitrov oraz Pan Prorektor ds. międzynarodowych UNWE prof. Michael Musov. Referaty wygłosili w języku angielskim: prof. Tanev, Prof. Marinowa, dr Kubala, sześciu studentów bułgarskich oraz ośmiu studentów naszego Wydziału.

W ramach projektu nasi studenci zaprezentują jeszcze swoje referaty z Sofii, podczas dwóch sesji lokalnych, organizowanych na naszym Wydziale , w dniach 16 i 23 maja 2023 r., o godz. 17.00 w sali rozpraw sądowych WPiA US.

Informacja o konferencji: https://wpia.usz.edu.pl/konferencja-naukowo-dydaktyczna-slady-kultury-i-prawa-cesarstwa-rzymskiego-w-bulgarii/


Accessibility Toolbar