p.o. Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych
e-mail: dyrektor.npr@usz.edu.pl
ewelina.cala-wacinkiewicz@usz.edu.pl
telefon: (91) 444 28 26
ul. Narutowicza 17a
pok. 116

Zastępca p.o. Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych
dr Wojciech Bożek
e-mail: wojciech.bozek@usz.edu.pl
telefon: (91) 444 30 25
ul. Narutowicza 17a
pok. 114


Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych

prof. dr hab. Andrzej Bałaban – Przewodniczący
dr hab. prof. US Kinga Flaga-Gieruszyńska – Zastępca przewodniczącego

dr hab. prof. US Anna Barczak
prof. dr hab. Marek Górski
dr hab. prof. US Zbigniew Kuniewicz
prof. dr hab. Piotr Łaski
dr hab. prof. US Rajmund Molski
dr hab. prof. US. Vytautas Nekrosius
dr hab. prof. US Małgorzata Ofiarska
prof. dr hab. Zbigniew Ofiarski
dr hab. prof. US Robert Piszko
prof. dr hab. Łukasz Pohl
prof. dr hab. Janusz Sługocki
dr hab. prof. US Katarzyna Święch-Kujawska
dr hab. prof. US Daniel Wacinkiewicz
dr hab. Olgierd Bogucki
dr hab. prof. US Ewelina Cała-Wacinkiewicz
dr Wioleta Baranowska-Zając
dr Wojciech Bożek
dr Aleksandra Klich
dr Maciej Kłodawski
dr Ewa Koniuszewska
dr Ewa Kowalewska
dr Katarzyna Malinowska-Woźniak
dr Paweł Mańczyk
dr Ewa Milczarek
dr Adrianna Ogonowska
dr Marzena Radziun
dr Karolina Ziemianin

Zaproszenie na posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego – 25.09.2020 r.
(Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Kamila Dąbrowskiego)

Zaproszenie na posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego – 18.09.2020 r.  
(zmiana porządku obrad)

Zaproszenie na posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego – 18.09.2020 r.

Zaproszenie na posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego – 10.07.2020 r.

Zaproszenie na posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego – 26.06.2020 r.
(zmiana porządku obrad)

Zaproszenie na posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego – 26.06.2020 r.

Zaproszenie na posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego – 19.06.2020 r.
(Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Urszuli
Głod-van de Sanden)

Zaproszenie na posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego – 19.06.2020 r.  
(rozszerzenie porządku obrad)

Zaproszenie na posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego – 19.06.2020 r.

Zaproszenie na posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego – 15.05.2020 r.
(Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Adriany Tomczyk)

Zaproszenie na posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego – 30.04.2020 r.

Zaproszenie na posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego – 13.03.2020 r.

Zaproszenie na posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego – 31.01.2020 r.
(Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Sosnowskiej)

Zaproszenie na posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego – 23.01.2020 r.
(rozszerzenie porządku obrad)

Zaproszenie na posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego – 23.01.2020 r.

Zaproszenie na posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego – 9.01.2020 r.


Protokoły Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego – r.a. 2019/2020

PROTOKÓŁ posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 10 lipca 2020 r.

PROTOKÓŁ posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 26 czerwca 2020 r.

PROTOKÓŁ posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 19 czerwca 2020 r. (obrona)

PROTOKÓŁ posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 19 czerwca 2020 r.

PROTOKÓŁ posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 15 maja 2020 r. (obrona)

PROTOKÓŁ posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 30 kwietnia 2020 r.

PROTOKÓŁ posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 13 marca 2020 r.

PROTOKÓŁ posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 31 stycznia 2020 r. (obrona)

PROTOKÓŁ posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 23 stycznia 2020 r.

PROTOKÓŁ posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 9 stycznia 2020 r.

PROTOKÓŁ posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 19 grudnia 2019 r.

PROTOKÓŁ posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 14 listopada 2019 r.

PROTOKÓŁ posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 25 października 2019 r. (obrona)

PROTOKÓŁ posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 27 września 2019 r.

PROTOKÓŁ posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 12 lipca 2019 r.