Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych
e-mail: dyrektor.npr@usz.edu.pl
ewelina.cala-wacinkiewicz@usz.edu.pl
telefon: (91) 444 28 26
ul. Narutowicza 17a
pok. 116