p.o. Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych
dr hab. Ewelina Cała-Wacinkiewicz, prof.US
e-mail: dyrektor.npr@usz.edu.pl
ewelina.cala-wacinkiewicz@usz.edu.pl
telefon: (91) 444 28 26
ul. Narutowicza 17a
pok. 116

Zastępca p.o. Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych
dr Wojciech Bożek
e-mail: wojciech.bozek@usz.edu.pl
telefon: (91) 444 30 25
ul. Narutowicza 17a
pok. 114


Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych

prof. dr hab. Andrzej Bałaban – Przewodniczący
dr hab. prof. US Kinga Flaga-Gieruszyńska – Zastępca przewodniczącego

dr hab. prof. US Anna Barczak
prof. dr hab. Marek Górski
dr hab. prof. US Zbigniew Kuniewicz
prof. dr hab. Piotr Łaski
dr hab. prof. US Rajmund Molski
dr hab. prof. US. Vytautas Nekrosius
dr hab. prof. US Małgorzata Ofiarska
prof. dr hab. Zbigniew Ofiarski
dr hab. prof. US Robert Piszko
prof. dr hab. Łukasz Pohl
prof. dr hab. Janusz Sługocki
dr hab. prof. US Katarzyna Święch-Kujawska
dr hab. prof. US Daniel Wacinkiewicz
dr hab. Olgierd Bogucki
dr hab. prof. US Ewelina Cała-Wacinkiewicz
dr Wioleta Baranowska-Zając
dr Wojciech Bożek
dr Aleksandra Klich
dr Maciej Kłodawski
dr Ewa Koniuszewska
dr Ewa Kowalewska
dr Katarzyna Malinowska-Woźniak
dr Paweł Mańczyk
dr Ewa Milczarek
dr Adrianna Ogonowska
dr Marzena Radziun
dr Karolina Ziemianin