Akty prawne obowiązujące w Uniwersytecie Szczecińskim publikowane są na stronie:
http://monitor.usz.edu.pl/ oraz na stronie: http://bip.usz.edu.pl/artykuly/303/akty-prawne