ARKUSZ OCENY - adiunkt, asystent

ARKUSZ OCENY - doktor habilitowany

ARKUSZ OCENY - starszy wykładowca

ARKUSZ OCENY - pracownicy z tytułem naukowym profesora