Obowiązujące akty prawne

Warunki ukończenia studiów

  1. Wyciąg z Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Szczecińskim – Dział VIII. Warunki ukończenia studiów[pobierz]

 

Kontrola antyplagiatowa

  1. ZARZĄDZENIE nr 29/2014 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Szczecińskim uczelnianego programu antyplagiatowego[pobierz]

 

Egzamin dyplomowy

  1. ZARZĄDZENIE NR 48/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 08 maja 2020 r.  w sprawie trybu przeprowadzania oraz organizacji egzaminów dyplomowych w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych z powodu zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 [pobierz]
  2. ZARZĄDZENIE NR 10/2020 DZIEKANA Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 2 marca 2020 r.w sprawie przebiegu egzaminu dyplomowego [pobierz]
  3. ZARZĄDZENIE NR 20/2019 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie formalnych i merytorycznych kryteriów pisania pracy dyplomowej (licencjackiej i magisterskiej)  [pobierz]