Obowiązujące akty prawne

Warunki ukończenia studiów

  1. Wyciąg z Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Szczecińskim – Dział VII. Warunki ukończenia studiów[pobierz]

 

Kontrola antyplagiatowa

  1. ZARZĄDZENIE nr 29/2014 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Szczecińskim uczelnianego programu antyplagiatowego[pobierz]

 

Egzamin dyplomowy

  1. UCHWAŁA nr 16/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji US z dnia 6 października 2017 r. w sprawie formalnych i merytorycznych kryteriów pisania pracy dyplomowej (licencjackiej i magisterskiej)[pobierz]
  2. ZARZĄDZENIE nr 34/2018/2019 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2019 r.  w sprawie wyznaczenia terminu przeprowadzenia egzaminów dyplomowych oraz określenia harmonogramu czynności dotyczącego trybu postępowania przed egzaminem dyplomowym w roku akademickim 2018/2019. – [pobierz].