• 06 PAŹ 20
  Dni Adaptacyjne 2020 – informacje dla studentów pierwszego roku [akt.]

  Dni Adaptacyjne 2020 – informacje dla studentów pierwszego roku [akt.]

  Szanowni Państwo,

  Studenci I roku Wydziału Prawa i Administracji US,

  informujemy, że rok akademicki 2020/2021  rozpoczynamy od Dni Adaptacyjnych przeznaczonych dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I roku.
  Odbędą się one w dniach 1-9 października 2020 r. 

  Ze względu na sytuację epidemiczną cześć spotkań będzie realizowana on-line, cześć w kontakcie bezpośrednim (zgodnie z harmonogramem dni adaptacyjnych, który udostępniamy poniżej).

   

  HARMONOGRAM DNI ADAPTACYJNYCH
  (kliknij, aby otworzyć).

   

  Zajęcia dydaktyczne dla studentów I roku na WPiA US rozpoczynają  się 12 października br. (wykaz linków oraz kodów do zespołów/zajęć w aplikacji MS Teams będzie udostępniony wkrótce, a rozkłady zajęć znajdują się na stronie internetowej WPiA US https://wpia.usz.edu.pl/ w zakładce ‚Studenci -> Rozkłady zajęć’).


  WYKŁAD INAUGURACYJNY, 9 października 2020 r. (piątek)


  Serdecznie zapraszamy zainteresowanych, a przede wszystkim studentów pierwszego roku wszystkich kierunków na wykład inauguracyjny Pana dra hab. prof. US Daniela Wacinkiewicza pt. „Co jednostka z własnej inicjatywy i własnymi siłami może zdziałać … – kilka uwag o współczesnym pojmowaniu zasady pomocniczości”.

  Wykład w ramach Dni Adaptacyjnych 2020 na Wydziale Prawa i Administracji US odbędzie się w piątek, tj. 9 października br. o godz. 9.00 za pośrednictwem platformy MS Teams.
  KOD dostępu do zespołu na wykład: hl2xe9c


   

  INFORMACJA (06.10.2020)

  Dla studentów I roku Wydziału Prawa i Administracji US, którzy podczas dni adaptacyjnych nie dopełnili formalności w Dziale Obsługi Studenta został wyznaczony dodatkowy termin, w piątek 9.10.2020 r. w godz. 12.00-14.00, w którym można załatwić w DOS wszystkie sprawy formalne, m.in.:
  – podpisać ślubowanie – prosimy o potraktowanie sprawy jako pilnej,
  – odebrać legitymację studencką – warunkiem odebrania legitymacji jest dostarczenie potwierdzenia uiszczenia opłaty 22 zł, nr konta do wpłaty oraz faktura jest na e-Dziekanacie, jeżeli ktoś posiada legitymację wystawioną przez US to posługuje się nią nadal, nie należy uiszczać ponownie opłaty.

  Studenci zobowiązani są przynieść następujące dokumenty:
  – wydrukowaną z osobistego konta kandydata w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (ERK) i podpisaną Ankietę osobową, która była skanowana i zaczytana w systemie ERK
  – Świadectwo dojrzałości
  – Świadectwo ukończenia szkoły średniej
  – Zdjęcia (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych) – 2 szt. podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem
  – dowód opłaty rekrutacyjnej
  – dowód opłaty za legitymację
  – oryginały innych dokumentów, jeżeli takie były zaczytywane podczas rekrutacji do systemu ERK
  Po tym czasie odbiór legitymacji możliwy będzie jedynie po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty w Dziale Obsługi Studenta.

  Studencie pamiętaj o maseczce i przyniesieniu własnego długopisu.

   


   


   

  SZKOLENIA BHP dla studentów i doktorantów I  roku studiów
  w roku akademickim 2020/2021

   


   

  Terminy konsultacji na platformie MS TEAMS (pomoc techniczna)

  Konsultacje będą prowadzone przez pracownika Uczelnianego Centrum Informatycznego UD mgra Konrada Mielko, w budynku Wydziału  Nauk Ścisłych i Przyrodniczych przy ul. Wielkopolskiej 15 sala 305.

  Od 5 października do 9 października w godz. 8.00 – 10.00 oraz  godz. 13.00 – 15.00.

  Dodatkowo na potrzeby studentów studiów niestacjonarnych dnia  9 października br.  w godzinach 15.00 – 17.00.

   

  FILMY SZKOLENIOWE dla studentów pierwszego roku (MS Teams)

   


   

  DNI ADAPTACYJNE dn. 08.10.2020 r.  – Samorząd Studencki

  Spotkania będą się odbywać za pośrednictwem Google Meet (dla każdej z grup – przyporządkowany link,  żeby móc dołączyć, należy zalogować się na konto Google)

   


  [02.10 – akt.]

  UWAGA! Osoby, które podczas Dni Adaptacyjnych nie brały udziału w zapisach się na realizowane na pierwszym roku Wykłady monograficzne
  proszone są o zapisywanie się na te przedmioty poprzez Dział Obsługi Studenta (DOS)


   

  Dni adaptacyjne – Obsługa studentów przez DOS

   

  W podanych dniach należy załatwić w Dziale Obsługi Studenta (DOS) wszystkie sprawy formalne, m.in.:

  – podpisać ślubowanie – prosimy o potraktowanie sprawy jako pilnej,

  – odebrać legitymację studencką – warunkiem odebrania legitymacji jest dostarczenie potwierdzenia uiszczenia opłaty 22 zł, nr konta do wpłaty oraz faktura jest na e-Dziekanacie, jeżeli ktoś posiada legitymację wystawioną przez US to posługuje się nią nadal, nie należy uiszczać ponownie opłaty.

   

  Studenci zobowiązani są przynieść następujące dokumenty:

  – wydrukowaną z osobistego konta kandydata w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (ERK) i podpisaną Ankietę osobową, która była skanowana i zaczytana w systemie ERK

  – Świadectwo dojrzałości

  – Świadectwo ukończenia szkoły średniej

  – Zdjęcia (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych) –

  2 szt. podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem

  – dowód opłaty rekrutacyjnej

  – dowód opłaty za legitymację

  – oryginały innych dokumentów, jeżeli takie były zaczytywane podczas rekrutacji do systemu ERK

  Prosimy przestrzegać harmonogramu spotkań ponieważ z uwagi na sytuację epidemiologiczną nie będzie możliwości załatwienia powyższych spraw z inną grupą.

  Odbiór legitymacji i obsługa dokumentów są możliwe jedynie w wyznaczonych dla poszczególnych grup terminach w trakcie dni adaptacyjnych. Po tym czasie odbiór legitymacji możliwy będzie jedynie po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty w Dziale Obsługi Studenta.

  Studencie pamiętaj o maseczce i przyniesieniu własnego długopisu. 


   

  SZKOLENIE z praw i obowiązków studenta dla nowych studentów Uniwersytetu Szczecińskiego

  W dniu 1 października 2020 r. od godz. 10:00 zostaną zorganizowane szkolenia z praw i obowiązków studenta oraz z obsługi platformy MS Teams. Szkolenia odbędą się w formie zdalnej za pośrednictwem strony internetowej youtube.
  Dostęp do transmisji zostanie przesłany studentom w wiadomości mailowej oraz w wiadomości sms.
  W razie pytań dotyczących szkoleń prosimy o kontakt z Samorządem Studenckim: kontakt@samorzad.usz.edu.pl

   


   

  Inauguracja Roku Akademickiego 2020/2021  miała miejsce w dniu 30. września br. (środa) o godz. 11.00 w auli uniwersyteckiej przy ul. Krakowskiej 71-79.  W związku ograniczeniami, związanymi z pandemią COVID-19, w ceremonii uczestniczyli tylko zaproszeni goście.
  Nagranie z uroczystości udostępniono na stronie uczelni – www.usz.edu.pl.  Transmisja online

   

   

Accessibility Toolbar