• 12 LUT 18

  Wyrazy współczucia

  Kondolencje

  Pani Iwonie Pabin

   wyrazy szczerego żalu i współczucia

  z powodu śmierci

  Mamy

   

  składają

  Dziekan oraz społeczność akademicka

  Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego