Obowiązujące

 • Regulaminy studiów na Uniwersytecie Szczecińskim

 • Uchwały RW

  Uchwała Rady WPiA US nr 70/2017/2018 z dnia 16 marca 2018r. ws. zbioru 50 zagadnień z zakresu przedmiotów podstawowych i kierunkowych obowiązujących na egzaminach dyplomowych na kierunku Ekonomiczno-Prawnym II st.

  Uchwała Rady WPiA US nr 69/2017/2018 z dnia 16 marca 2018r. ws. zbioru 50 zagadnień z zakresu przedmiotów podstawowych i kierunkowych obowiązujących na egzaminach dyplomowych na kierunku Ekonomiczno-Prawnym I st.

  Uchwała Rady WPiA US nr 62/2017/2018 z dnia 16 marca 2018r. zmieniająca uchwałę ws. Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

  Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia WPiA US - Tekst jednolity

  Uchwała Rady WPiA US nr 54/2017/2018 z dnia 2 marca 2018r. ws. zbioru 50 zagadnień z zakresu przedmiotów podstawowych i kierunkowych obowiązujących na egzaminach dyplomowych na kierunku Prawo

  Uchwała Rady WPiA US nr 42/2017/2018 z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie zbioru 50 zagadnień z zakresu przedmiotów podstawowych i kierunkowych obowiązującego na egzaminach dyplomowych na kierunku: Administracja I stopnia

  Uchwała Rady WPiA US nr 41/2017/2018 z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie Strategii rozwoju Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

  Uchwała Rady WPiA US nr 17/2017/2018 z dnia 17 listopada 2017r. w sprawie uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

  Uchwała Rady WPiA US nr 15/2017/2018 z dnia 6 października 2017r. ws. dyżurów i konsultacji dydaktycznych prowadzonych przez pracowników akademickich Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

  Uchwała Rady WPiA US nr 16/2017/2018 z dnia 6 października 2017r. ws. formalnych i merytorycznych kryteriów pisania pracy dyplomowej (licencjackiej i magisterskiej)

  Uchwała Rady WPiA US nr 52/2016/2017 z dnia 31 marca 2017r. w sprawie zbioru 50 zagadnień z zakresu przedmiotów podstawowych i kierunkowych obowiązującego na egzaminach dyplomowych na kierunku Administracja II stopnia

  Uchwała Rady WPiA US nr 47/2016/2017 z dnia 3 marca 2017r. ws. sposobu wyliczania rocznej średniej ważonej ocen uprawniającej do ubiegania się o stypendium Rektora dla najlepszych studentów

  Uchwała Rady WPiA US nr 46/2016/2017 z dnia 3 marca 2017r. ws. przygotowania i przebiegu egzaminu dyplomowego na studiach II i II stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich

  Uchwała Rady WPiA US nr 89/2015/2016 z dnia 6 maja 2016r. w sprawie warunków dotyczących przenoszenia studentów w ramach kierunków

  Uchwała Rady WPiA US nr 87/2015/2016 z dnia 6 maja 2016r. w sprawie zajęć realizowanych w ramach programu Erasmus + w semestrze letnim w roku akademickim 2015/2016

  Załącznik nr 1 do uchwały nr 87/2015/2016 Rady WPiA US z dnia 6 maja 2016r.

  Załącznik nr 2 do uchwały nr 87/2015/2016 Rady WPiA US z dnia 6 maja 2016r.

  Załącznik nr 2 do uchwały nr 87/2015/2016 Rady WPiA US z dnia 6 maja 2016r.

  Uchwała Rady WPiA US nr 54/2015/2016 z dnia 4 marca 2016r. w sprawie powołania wydziałowej Komisji Wyborczej

  Uchwała Rady WPiA US nr 147/2014/2015 z dnia 16 września 2015r. w sprawie określenia zajęć o charakterze informacyjnym nie podlegającym ocenie

  Uchwała Rady WPiA US nr 146/2014/2015 z dnia 16 września 2015r. w sprawie zapisów na seminaria dyplomowe

  Uchwała Rady WPiA US nr 145/2014/2015 z dnia 16 września 2015r. w sprawie upoważnienia do zatwierdzania i zmiany tematów prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich)

  Uchwała Rady WPiA US nr 142/2014/2015 z dnia 16 września 2015r. w sprawie Regulaminu obowiązkowych praktyk programowych realizowanych przez studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

  Załącznik do Uchwały Rady WPiA US nr 142/2014/2015 z dnia 16 września 2015r. - Regulamin obowiązkowych praktyk programowych realizowanych przez studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

  Uchwała Rady WPiA US nr 141/2014/2015 z dnia 16 września 2015r. w sprawie deficytu ECTS

  Uchwała Rady WPiA US nr 140/2014/2015 z dnia 16 września 2015r. w sprawie IPPS

  Uchwała Rady WPiA US nr 139/2014/2015 z dnia 16 września 2015r. w sprawie przypadków uprawniających do ubiegania się o indywidualną organizację studiów

  Uchwała Rady WPiA US nr 138/2014/2015 z dnia 16 września 2015r. w sprawie Regulaminu przyznawania nagród dziekana studentom Wydziału Prawa i Administracji US

  Uchwała Rady WPiA US nr 137/2014/2015 z dnia 16 września 2015r. w sprawie realizowania części programu studiów w innej uczelni krajowej albo zagranicznej

 • Zarządzenia dziekana

  Zarządzenie nr 22/2017/2018 Dziekana WPiA US z dnia 18 kwietnia 2018 r. ws. ogłoszenia godzin dziekańskich

  Zarządzenie nr 19/2017/2018 Dziekana WPiA US z dn 27 marca 20-18 ws. ogłoszenia godzin dziekańskich w dniu 5 kwietnia 2018

  Zarządzenie nr 18/2017/2018 Dziekana WPiA US z dnia 18 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

  Zarządzenie 17/2017/2018 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji US z dn. 15 marca 2018 r. ws. sposobu dokumentowania ustnych zaliczeń i egzaminów

  Zarządzenie nr 13/2017/2018 Dziekana WPiA US z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie terminów i trybu zapisów na przedmioty do wyboru/specjalności na kierunku Administracja

  Zarządzenie nr 12/2017/2018 Dziekana WPiA US z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie terminów i trybu zapisów na przedmiot/moduł do wyboru na kierunku Prawo

  Zarządzenie nr 11/2017/2018 Dziekana WPiA US z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie złożenia sprawozdania rocznego i kalkulacji wynikowej poniesionych kosztów zadań badawczych realizowanych w ramach dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego

  Zarządzenie nr 10/2017/2018 Dziekana WPiA US z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie określenia harmonogramów czynności dotyczących trybu postępowania przed egzaminem dyplomowym i wyznaczenia terminów przeprowadzenia egzaminów dyplomowych na studiach I i II stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich w roku akademickim 2017/2018

  Zarządzenie nr 44/2016/2017 Dziekana WPiA US z dn. 18.08.2017 ws. określenia harmonogramu potwierdzania efektów uczenia na wydziale w r.a. 2017/2018

  ZARZĄDZENIE nr 18/2016/2017 w sprawie złożenia sprawozdania rocznego i kalkulacji wynikowej poniesionych kosztów zadań badawczych realizowanych w ramach dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego

  ZARZĄDZENIE nr 17/2016/2017 w sprawie złożenia ankiety na potrzeby kompleksowej oceny działalności naukowej Wydziału Prawa i Administracji za okres 2013-2016

  ZARZĄDZENIE nr 16/2016/2017 w sprawie zakazu wnoszenia na salę egzaminacyjną telefonów komórkowych, urządzeń elektronicznych i innych niedozwolonych materiałów podczas egzaminów w sesji zimowej w roku akademickim 2016/2017

  Zarządzenie nr 33/2015/2016 Dziekana WPiA US z dn. 16.09.2016 ws. powołania Wydziałowej Komisji Weryfikujące Efekty Uczenia się

  Zarządzenie nr 8/2015/2016 Dziekana WPiA US z dn. 14.12.2015 ws. powołania Wydziałowego Punktu Informacyjnego

  ZARZĄDZENIE nr 24/2013/2014 w sprawie szczegółowych kryteriów oceny nauczycieli akademickich

  ZARZĄDZENIE nr 23/2013/2014 w sprawie rejestracji publikacji pracowników i doktorantów

  ZARZĄDZENIE nr 19/2014/2015 w sprawie Regulaminu podziału dotacji celowej na działalność polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych

  ZARZĄDZENIE nr 24/2016/2017 w sprawie Regulaminu podziału środków finansowych z dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego

Archiwum

 • Zarządzenia dziekana

  ZARZĄDZENIE nr 41/2016/2017 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie określenia harmonogramów czynności dotyczących trybu postępowania przed egzaminem dyplomowym i wyznaczenia terminów przeprowadzenia egzaminów

  ZARZĄDZENIE nr 19/2016/2017 w sprawie określenia harmonogramów czynności dotyczących trybu postępowania przed egzaminem dyplomowym i wyznaczenia terminów przeprowadzenia egzaminów dyplomowych na studiach I i II stopnia oraz jednolitych studiach mgr

  Zarządzenie nr 55/2015/2016 Dziekana WPiA US z dn. 29.09.2016 ws. określenia harmonogramu potwierdzania efektów uczenia się na wydziale w r.a. 2016/2017

  ZARZĄDZENIE nr 39/2015/2016 w sprawie ogłoszenia godzin dziekańskich w dniu 29 września 2016 r.

  ZARZĄDZENIE nr 21/2015/2016 w sprawie ogłoszenia godzin dziekańskich w dniu 24 marca 2016 r.

  Zarządzenie nr 10/2015/2016 Dziekana WPiA US z dn. 14.12.2015 ws. określenia harmonogramu potwierdzania efektów uczenia się na wydziale w r.a. 2015/2016

  Zarządzenie nr 9/2015/2016 Dziekana WPiA US z dn. 14.12.2015 ws. powołania Wydziałowej Komisji Weryfikujące Efekty Uczenia się

  ZARZĄDZENIE nr 7/2015/2016 w sprawie ogłoszenia godzin dziekańskich w dniu 10 grudnia 2015 r.

  ZARZĄDZENIE nr 2/2015/2016 w sprawie ogłoszenia godzin dziekańskich dla członków Rady Wydziału

  ZARZĄDZENIE nr 29/2014/2015 w sprawie zapisów na przedmioty do wyboru na kierunku Administracja

  ZARZĄDZENIE nr 28/2014/2015 w sprawie zapisów na przedmioty i moduły do wyboru na kierunku Prawo