Aktualności

Galeria

Harmonogramy spotkań

 • I Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie w Szczecinie

  • Harmonogram spotkań w r.a. 2017/2018

 • III Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie

  • Harmonogram spotkań w r.a. 2017/2018

 • VI Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czernieckiego w Szczecinie

  • Harmonogram spotkań w r.a. 2017/2018

 • XI liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Szczecinie

  • Harmonogram spotkań w r.a. 2017/2018

   29 listopada 2017 r. – mgr Adriana Tomczyk „Prawo rodzinne”

   13 grudnia 2017 r. – mgr Kamil Dąbrowski „Aspekty matematyczne prawa wyborczego”

  • Harmonogram spotkań w r.a. 2016/2017

   22.11.2016 r. – dr Marta Jasińska „Postępowanie organów ścigania w sprawie o zabójstwo”

   6.12.2016 r. – dr Olgierd Bogucki „Jak zrozumieć prawo?”

   31.03.2017 r. dr Sławomir Driczinski „Praca niepełnoletnich”

   18.05.2017 r.  – mgr Kamil Dąbrowski „System instytucjonalny Unii Europejskiej”

   25.05.2017 dr Konrad Burdziak „Podstawowe problemy polskiego prawa polskiego”

  • Harmonogram spotkań w r.a. 2015/2016

   12.02.2016 r. – mgr Adrianna Ogonowska „Ekologiczne aspekty podatków”

   15.03.2016 r. – dr Radosław Zych „Wpływ dorobku starożytnego prawa rzymskiego na współczesne prawo”

   26.04.2016 r. – dr Joanna Szyjewska-Bagińska „Prawo autorskie w Internecie i umowy zawierane w Internecie”

   10.05.2016 r. – mgr Paweł Mańczyk „Konstrukcja podatków dochodowychz’ (+ ćwiczenia praktyczne)

  • Harmonogram spotkań w r.a. 2014/2015

   28.10.2014 – dr Michał Peno „Wprowadzenie do głównych pojęć i problemów prawoznawstwa”

   9.12.2014 – dr Bogna Baczyńska – Wykład z zakresu praw człowieka

   10.02.2015 – dr Mariusz Nawrocki „Daktyloskopia”

   31.03.2015 – dr Ewelina Cała-Wacinkiewicz „Postępowanie przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka”

  • Harmonogram spotkań w r.a. 2013/2014

   28.01.2014:

   dr Michał Peno „Ogólne zagadnienia dotyczące prawa. Wstęp do prawoznawstwa”

   dr Marek Tkaczuk „Periodyzacja dziejów ustroju państwa polskiego”

   25.03.2014:

   dr Joanna Szyjewska-Bagińska „Problemy prawa autorskiego w Internecie”

   dr Grzegorz Harasimiak „Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich – sytuacja prawna nieletniego, przemoc rówieśnicza”

 • XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie

  • Harmonogram spotkań w r.a. 2017/2018

   15.11.2017 r. dr Agnieszka Choduń  „Co trzeba wiedzieć, żeby zrozumieć tekst prawny”

   20.12.2017 r. – dr Katarzyna Dadańska „System ochrony własności w prawie polskim”

  • Harmonogram spotkań w r.a. 2016/2017

   5.10.2016 r. – dr Beata Kanarek „Wstęp do prawoznawsta”

   9.11.2016 r. – mgr Szymon Słotwiński „Odpowiedzialność odszkodowawcza w prawie cywilnym”

   7.12.2016 r. – mgr Adriana Tomczyk „Małżeństwo jako instytucja prawna”

   18.01.2017 r. – ks. dr Grzegorz Harasimiak  „Czy nam wszystko wolno? Podstawy kryminalizacji zachowań zabronionych”

   1.02.2017 r. – dr Ewelina Cała-Wacinkiewicz „Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na tle innych instrumentów międzynarodowej ochrony praw człowieka”

   12.04.2017 r. – dr Łukasz Dubiński „Podstawy prawa i postępowania admnistracyjnego”

   24.05.2017 r. – dr Marta Jasińska „Zawiadomienie o popełnionym przestępstwie”

   7.06.2017 r. – mgr Kamil Dąbrowski „Ochrona praw człowieka w świetle Konstytucji RP”.

  • Harmonogram spotkań w r.a. 2015/2016

   21.10.2015 – dr Beata Kanarek

   25.11.2015 – dr Beata Kanarek

   3.12.2015 – dr Małgorzata Żbikowska „Postepowanie karne – teoria i praktyka”

   13.01.2015 r. mgr Konrad Burdziak „Struktura przestępstwa”

   9.03.2016 r. – mgr Ewa Milczarek „Ochrona praw człowieka w Polsce”

   15.03.2016 r. – mgr Ewa Michałkiewicz „Prawa człowieka i przykłady ich łamania)

   6.04.2016 r. – mgr Anna Mylokosta „Światowy i europejski system ochrony praw człowieka”

   20.04.2016 r. – mgr Krzysztof Kubasik „Zdolność prawna a zdolność do czynności prawnych”

   18.05.2016 r. – mgr Karolina Ziemianin „Obywatel wobec prawa”

  • Harmonogram spotkań w r.a. 2014/2015

   30.09.2014 – dr Rita Jaworska-Stankiewicz „Rzymskie korzenie europejskiej kultury prawnej”

   4.11.2014 – dr Bogna Baczyńska „Konstytucyjny, europejski i globalny system ochrony praw człowieka”

   16.12.2014 – dr Bogna Baczyńska „Władza sądownicza w Polsce”

   3.02.2015 – dr Tomasz Radkiewicz „Obywatel wobec prawa: instytucje, do których można zwrócić się o pomoc w konkretnych sytuacjach”

   10.03.2015 – mgr Michał Wojdała – Wykład dot. post. cywilnego

   14.04.2015 – mgr Konrad Burdziak „Struktura przestępstwa”

   19.05.2015 – dr Ewa Koniuszewska „Obywatel jako wnioskodawca i adresat działań administracji”

   16.06.2015 – mgr Szymon Słotwiński „Czy jesteś świadomym konsumentem – prawa i obowiązki kupującego

  • Harmonogram spotkań w r.a. 2013/2014

   22.10.2013 – dr hab. prof US Jerzy Ciapała „Źródła prawa Rzeczypospolitej Polskiej”

   29.10.2013 – dr Bogna Baczyńska „Geneza oraz rozwój praw i wolności człowieka”

   26.11.2013 mgr Michał Wojdała „Zasady postępowania cywilnego i sposoby zaskarżania orzeczeń”

   17.12.2013 – mgr Michał Wojdała, mgr Alesandra Klich „Obywatel wobec prawa”

   28.01.2014 – dr Mariusz Nawrocki „Postępowanie karne – przebieg, organy, strony, środki zaskarżania”

   11.02.2014 – mgr Remigiusz Rabiega „Podstawowe pojęcia i zasady odpowiedzialności w prawie karnym”

   25.03.2014 – dr Ewa Koniuszewska „Zasady i formy działania administracji publicznej”

   29.04.2014 – dr Katarzyna Dadańska

   27.05.2014 – dr Bogna Baczyńska „Sądy i trybunały”

   17.06. 2014 – dr Bogna Baczyńska „System ochrony praw człowieka w prawie międzynarodowym”

 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

  • Harmonogram spotkań w r.a. 2017/2018

   19 grudnia 2017

   – dr Konrad Burdziak, wykład nt. prawa karnego

   – Koło Prawa Administracyjnego – prezentacja o portalu gov.pl

  • Harmonogram spotkań w r.a. 2016/2017

   19 maja 2017 r. – wyjazd dr hab. prof. US Marka Andrzejewskiego i przedstawicieli Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego do szkoły w Chojnie: dyskusja po projekcji filmu „Sprawa Kramerów” – rozważania na temat prawa rodzinnego

  • Harmonogram spotkań w r.a. 2014/2015

   27 października 2014 r.– wykład „Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej” dr K. Dadańskiej razem z I rokiem kierunku Ekonomiczno-prawnego

   16 grudnia 2014 r. – dr Magdalena Kowalewska „Podstawy odpowiedzialności karnej ze szczególnym uwzględnieniem wieku sprawcy”

  • Harmonogram spotkań w r.a. 2013/2014

   24 marca 2014 r. – mgr Aleksandra Klich „Zasady postępowania cywilnego. Zasady sporządzania pozwu”

   8 kwietnia 2014 r. – ks. dr Grzegorz Harasimiak „Co komu wolno i dlaczego. O podstawach prawa karnego”

   20 maja 2014 r. mgr Remigiusz Rabiega „Zagrożenia Internetu”

 • I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Goleniowie

  • Harmonogram spotkań w r.a. 2016/2017

   21.04.2017 r. – Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego – zajęcia na temat wolności słowa

  • Harmonogram spotkań w r.a. 2014/2015

   28.04.2015 r – dr Marek Tkaczuk

  • Harmonogram spotkań w r.a. 2013/2014

   24.03.2014 r. – mgr Aleksandra Klich -„Zasady postępowania cywilnego. Zasady sporządzania pozwu”

   8.04.2014 r. – ks. dr Grzegorz Harasimiak „Co komu wolno i dlaczego. O podstawach prawa karnego”

   20.05.2014 r. – mgr Remigiusz Rabiega, „Zagrożenia Internetu”

 • IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kotarbińskiego w Gorzowie Wlkp.

  • Harmonogram spotkań w r.a. 2016/2017

   27.01.2017 r. – dr Olgierd Bogucki „O logice w prawie”

   27.01.2017 r. – Koło Naukowe Nauk Penalnych „Ultima Ratio”  symulacja rozprawy sądowej – warsztaty

  • Harmonogram spotkań w r.a. 2015/2016

   15.03.2016 r. – dr Beata Kanarek „O obowiązywaniu prawa słów kilka…”

   25.04.2016 r. Spotkanie z uczniami Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gryficach oraz IV Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kotarbińskiego w Gorzowie Wielkopolskim  na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego:

   11.00–12.15 – Prezentacja filmu „Wielka zielona ściana. Afryka Afryce” oraz dyskusja o filmie z panem prof. Pasquale Policastro – opiekunem naukowym filmu, reżyserką Małgorzatą Frymus, operatorem Łukaszem Nyksem

   12.15–12.30 – przerwa

   12.30–13.15 – Koło Nauk Penalnych „Ultima Ratio” – symulacja rozprawy karnej

   13.15–14.00 – wykład ks. dra Grzegorza Harasimiaka 

  • Harmonogram spotkań w r.a. 2014/2015

   kwiecień 2015 r. – wykład dra Przemysława Kledzika na terenie szkoły w Gorzowie Wlkp.

 • Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gryficach

  • Harmonogram spotkań w r.a. 2017/2018

   14 grudnia 2017 r.:

   prof. dr hab. Piotr Łaski, wykład „Prawa człowieka”

   mgr Agata Szwed, prezentacja dotycząca praw człowieka

   Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego – prezentacja Wydziału i prelekcja nt. debat oxfordzkich

  • Harmonogram spotkań w r.a. 2016/2017

   15 grudnia 2016 – dr Przemysław Katner, „Po siódme nie kradnij…. cudzych tekstów”

  • Harmonogram spotkań w r.a. 2015/2016

   25 kwietnia 2016 r. – spotkanie z uczniami Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gryficach oraz IV Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kotarbińskiego w Gorzowie Wielkopolskim w dniu na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

   11.00–12.15 – Prezentacja filmu „Wielka zielona ściana. Afryka Afryce” oraz dyskusja o filmie z panem prof. Pasquale Policastro – opiekunem naukowym filmu, reżyserką Małgorzatą Frymus, operatorem Łukaszem Nyksem

   12.15–12.30 – przerwa

   12.30–13.15 – symulacja rozprawy karnej (Koło Nauk Penalnych „Ultima Ratio”)

   13.15–14.00 – wykład ks. dra Grzegorza Harasimiaka

  • Harmonogram spotkań w r.a. 2014/2015

   19 maja 2015 r. – wykład dr Beaty Kanarek