V r. SSP – seminarium magisterskie prof. US dr hab. K. Nizioł – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego