Organizacja r.a. 2018/2019

Organizacja roku akademickiego 2018/2019

Zimowa sesja egzaminacyjna r.a. 2018/2019

I rok

Wstęp do prawoznawstwa
dr Beata Kanarek
31.01.2019 r. godz. 8:30, sala 7.
11.02.2019 r. godz. 8:30, sala 7.

Historia ustroju państwa i prawa polskiego
dr Marek Tkaczuk
04.02.2019 r. 
godz. 8:30 I grupa A-Ł,  sala 7.
godz. 9:45 – II grupa M-Ż, sala 7.

Powszechna historia ustroju państwa i prawa
dr Marek Tkaczuk
08.02.2019 r.
godz. 8:30 – I grupa A-Ł, sala 7.
godz. 9:45 – II grupa M-Ż, sala 7.

II rok

Prawo cywilne cz. ogólna
dr Przemysław Katner
11.02.2019 r.
godz. 9:00, sala 7

Prawo finansowe
dr hab. prof. US Katarzyna Święch-Kujawska,
31.01.2019 r.
godz. 10:00, sala 114.

Prawo międzynarodowe publiczne
prof. dr hab. Piotr Łaski
07.02.2019 r.
godz. 11:00 – I gr. A-Kęs, sala 7.
godz. 11:15 – II gr. Kiej-Pie, sala 7.
godz. 11:30 – III gr.Pio-Z, sala 7.
Termin dotyczy również osób powtarzających przedmiot

Prawo międzynarodowe publiczne w wersji problem – based learning
dr hab. Ewelina Cała-Wacinkiewicz
13.02.2019 r.
godz. 15:00, sala 217.
W dniu egzaminu będą dokonywane wpisy ocen do indeksów

III rok

Prawo ochrony środowiska
prof. dr hab. Marek Górski
07.02.2019 r.
godz. 15:00 – I gr. A-Kot, sala 7.
godz. 16:00 – II gr. Kow-Prz, sala 7.,
godz. 17:00 – III gr.Pu-Ż, sala 7.

Prawo samorządu terytorialnego
dr hab. prof. US Małgorzata Ofiarska
04.02.2019 r.
godz. 11:00 – I grupa A-Ma, sala 7.
sala 114 – II grupa Mą-Ż, sala 7.

Prawo gospodarcze publiczne
dr hab. prof. US Rajmund Molski
11.02.2019 r.
godz.13:00- I gr A-Ma, sala 7.
godz. 14:00 – II gr Mą-Ż, sala 7.

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne
dr Przemysław Kledzik
31.01.2019 r.
godz. 13:30, sala 7.

IV rok

Prawo rodzinne i spadkowe
dr hab. prof. US Marek Andrzejewski
13.02.2019 r.
godz. 16:00, sala 114.

Prawo autorskie i ochrony własności intelektualnej
dr hab. prof. US Dorota Sokołowska.
31.01.2019 r.
godz. 10:00, sala 217.

Prawo Unii Europejskiej
dr hab. Prof. US Pasqale Policastro
03.02.2019 r.
godz. 9:00-11:00 – gr.ćw. 1 i 2, sala 7.
godz. 11:00- 13:00 – gr. ćw.3 i 4, sala 7.
godz. 13:00 – 16:00 – gr ćw. 5 i 6, sala 7.
godz. 16:00 – 18:00 – gr ćw. 7 i 8, sala 7.

Prawo morskie
dr Wioleta Baranowska – Zając
24.01.2019 r.godz. 11:30, sala 7 – (przedtermin).
07.02.2019 r. godz.13:00 sala 217

V rok

Zasady techniki normotwórczej
dr Agnieszka Choduń
31.01.2019 r.
godz. 10:00 – I gr., sala 7.
godz. 11:30 – II gr., sala 7.

Filozofia prawa
dr Michał Peno
04.02.2019 r.
godz. godz. 14:00, sala 7.

I rok 

Wstęp do prawoznawstwa
dr M.Peno
04.02.2019 r.
godz. 17:00, sala 7 .

Historia ustroju państwa i prawa polskiego
dr Marek Tkaczuk
09.02.2019 r.
godz. 10:00, sala 217.

Powszechna historia ustroju państwa i prawa
dr Marek Tkaczuk
02.02.2019 r.
godz. 10:00, sala 217.

 

II rok

Prawo cywilne cz. ogólna
dr Przemysław Katner
10.02.2019 r.
godz. 14:00, sala 7.

Prawo finansowe
dr Wojciech Bożek
05.02.2019 r.
godz. 17:00, sala 219.

Prawo międzynarodowe publiczne w wersji problem – based learning
dr hab. Ewelina Cała-Wacinkiewicz
13.02.2019 r.
godz. 16:00, sala 217.
W dniu egzaminu będą dokonywane wpisy ocen do indeksów.

 

III rok

Prawo ochrony środowiska
dr hab. prof.US Anna Barczak
01.02.2019 r.
godz. 16:00, sala 7.

Prawo samorządu terytorialnego
dr Ewa Koniuszewska
09.02.2019 r.
godz. 10:00, sala 7.

Prawo gospodarcze publiczne
dr hab. prof. US Rajmund Molski
11.02.2019 r.
godz.16:00, sala 7.

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne
dr Przemysław Kledzik
13.02.2019 r.
godz. 17:00, sala 7.

IV rok

Prawo rodzinne i spadkowe
dr hab. prof. US Marek Andrzejewski
27.02.2019 r.
godz. 17:00, sala 7.

Prawo Unii Europejskiej
dr hab. prof. US Jerzy Ciapała
10.02.2019 r.
godz. 10:00, sala 217.

Prawo morskie
dr Wioleta Baranowska – Zając
06.02.2019 r.
godz.18:00, sala 217.

V rok

Zasady techniki normotwórczej
dr Agnieszka Choduń
02.02.2019 r.
godz. 10:00, sala 7.

Filozofia prawa
dr Michał Peno
04.02.2019 r.
godz. 18:00, sala 7.

Prawo handlowe
dr hab. prof. US Dorota Sokołowska
31.01.2019 r. (czwartek)
godz. 11.00,  s. 217 (Narutowicza).
Osoby, które nie przystąpią do egzaminu w tym terminie, będą mogły uczestniczyć w egzaminach, jakie będą wyznaczane dla IV roku NSP, co dotyczy także sesji poprawkowej.

Sylabus obowiązujący na egzaminie znajduje się na stronie: http://wpia.usz.edu.pl/wp-content/uploads/sylabusy-nsp-15-16-zw.pdf, s. 129.

 

I rok

Logika prawnicza
dr Olgierd Bogucki
01.02.2019 r.
godz. 16:30, sala 114.

Nauka administracji z elementami teorii organizacji i zarządzania
dr Łukasz Dubiński
11.02.2019 r.
godz. od 11:00, sala 217.

Podstawy prawoznawstwa
dr Michał Peno
04.02.2019 r.
godz. 13:00, sala 7.

Historia administracji
dr Marek Tkaczuk
08.02.2019 r.
godz. 11:00, sala 7.

 

II rok

Doktryny polityczne i prawne
dr Marek Tkaczuk
08.02.2019 r.
godz. 12:15, sala 7.

Instytucje i źródła prawa Unii Europejskiej
dr hab. prof. US Pasqale Policastro
03.02.2019 r.
godz. 18:00, sala 7.

Finanse publiczne i prawo finansowe
dr Wojciech Bożek
12.02.2019 r.
godz. 14:00, sala 217.

Organizacja ochrony środowiska
dr hab. prof. US Anna Barczak.
01.02.2019 r.
godz. 9:00, sala 7.

 

III rok
Ogólne prawo podatkowe wersja problem-based learning
dr hab. prof. US Katarzyna Święch-Kujawska gr 1, gr 2 ( dr Ewa Kowalewska)
31.01.2019 r.
godz. 12:00 sala 217

Europejskie prawo administracyjne
prof. dr hab. Janusz Sługocki
13.02.2019 r.
godz. 13:00, sala 7.

Postępowanie administracyjne wersja problem-based learning
gr. 1 – dr Mateusz Tomczyk,
04.02.2019 r.
godz. 10:00, sala 222.

Postępowanie administracyjne wersja problem-based learning
gr. 2 – dr Łukasz Dubiński
11.02.2019 r.
godz. 09:00, sala 217.

 

I rok 

Zasady ustroju konstytucyjnego państwa
prof. dr hab. Andrzej Bałaban
07.02.2019 r.
godz. 17:00, sala 7.

Prawo gospodarcze publiczne
dr hab. prof. US Rajmund Molski
04.02.2019 r.
godz. 11:00 I gr.A-Ł, sala 217.
godz. 11:30 II gr.M-Z, sala 217.

Podstawy prawnej ochrony środowiska
dr hab. prof. US Anna Barczak
01.02.2019 r.
godz. 10:00, sala 7.

Prawo międzynarodowe publiczne
dr Ewelina Cała – Wacinkiewicz
13.02.2019 r.
godz. 14:00, sala 217.

II rok

Ochrona praw człowieka
dr Bogna Baczyńska
08.02.2019 r.
godz. 9:00, sala 217.

Prawo ochrony konkurencji i konsumentów
dr hab. prof. US Rajmund Molski
04.02.2019 r.
godz. 13:00, sala 217.

Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych
dr Mikołaj Rylski
06.02.2019 r.
godz. 9:00, sala 217.

Wykładnia i stosowanie prawa
prof. dr hab. Maciej Zieliński
31.01.2019 r.
godz. 9:00, sala 114.

I rok 

Wstęp do prawoznawstwa
dr Michał Peno
07.02.2019 r.
godz. 11:00, sala 114.

Prawo cywilne cz. ogólna i rzeczowa
dr Izabela Mycko-Katner
11.02.2019 r.
godz. 9:00, sala 222.

Metody ilościowe w ekonomii
dr hab. prof.US Iwona Markowicz
05.02.2019 r.
godz.8:30, WNEiZ ul. Mickiewicza.

Podstawy ekonomii
dr hab. Jarosław Korpysa
31.01.2019 r.
godz. 12:00, sala Nowa Aula – ul. Mickiewicza.

II rok

Prawo handlowe
dr hab. prof. US Zbigniew Kuniewicz,
31.01.2019 r.
godz. 12:00 sala, 114.

Prawo cywilne zobowiązania
dr Izabela Mycko-Katner
11.02.2019 r.
godz. 10:00, sala 222.

Postępowanie administracyjne
dr Mateusz Tomczyk
04.02.2019 r.
godz. 11:00, sala 222.

Rynki finansowe
dr Marek Zwolankowski
08.02.2019 r. 
godz, 10:00, sala 0205/0206 WNEIZ ul. Mickiewicza.

Rynki towarowe
dr Marek Gryczka
06.02. 2019 r.
godz. 10:00, sala 202 MBA WNEIZ ul.Mickiewicza.

III rok

Analiza i interpretacja informacji gospodarczych
dr Michał Grudziński
31.01.2019 r.
godz. 12:00, sala 203 MBA WNEIZ ul. Mickiewicza.

I rok 

Systemy podatkowe
dr hab. prof. US Adam Adamczyk
31.01.2019 r.
godz. 10:00, sala Aula Stara WNEIZ ul.Mickiewicza.

Rachunkowość
dr Magdalena Janowicz
04.02.2019 r.
godz. 10:00, sala 0205/0206 WNEIZ ul. Mickiewicza.

Wycena praw własności intelektualnych
dr Michał Grudziński
06.02.2019 r.
godz. 10:00, sala 0106/0107 WNEIZ ul. Mickiewicza.

Źródła prawa polskiego i międzynarodowego
prof. dr hab. Andrzej Bałaban (praca egz.)


II rok

Analiza podatkowa
dr hab. prof. US Adam Adamczyk
31.01.2019 r.
godz. 12:00, sala 0106/0107 WNEIZ ul. Mickiewicza.

Postępowanie przed sądami administracyjnymi
dr Łukasz Dubiński
11.02.2019 r.
godz. 10:00, sala 217.

Prawo i postępowanie karne skarbowe
dr Marta Jasińska
07.02.2019 r.
godz. 11:00, sala 217.

III rok, I st.

Prawo komunikacji elektronicznej
dr hab.prof.US Aleksandra Monarcha –Matlak
31.01.2019 r.
godz. 13:00, pok.328.

 

II rok, II st. 

Postępowanie sądowo-administracyjne
dr Mateusz Tomczyk
09.02.2019 r.
godz. 11:00, sala 201.

System ochrony prawnej w Unii Europejskiej
dr Bogna Baczyńska

Postępowanie podatkowe i kontrola skarbowa
dr hab.prof.US Katarzyna Święch –Kujawska
31.01.2019 r.
godz. 15:00, sala 217.

Poprawkowa letnia sesja egzaminacyjna r.a. 2017/2018

I rok

Logika prawnicza – prof.zw. dr hab. M.Zieliński
13-09-2018
godz. 9.00, sala 7.

Studenci, którzy mają zgodę P.Prodziekan na zdawanie I terminu egzaminu z Logiki prawniczej do 11 września br. mogą przystąpić do egzaminu 11 września br. o godz. 13:00 w pok. 4 (al. Piastów 40b)
Studenci, którzy mają zgodę P. Prodziekan na zdawanie I terminu egzaminu z Logiki prawniczej do 15 września br. mogą przystąpić do egzaminu 13 września br. w porze i miejscu wyznaczonym dla studentów zdających egzamin poprawkowy.

Prawo rzymskie  – dr hab. E. Gajda, prof. US
21-09-2018, godz. 10:00 – godz. 11:30 gr.1. A – K
21-09-2018, godz. 11:30 – godz. 13:00 gr. 2. L – P
21-09-2018, godz. 13:00 – godz. 14:30 gr.3. R – Z
sala 114. Egzamin pisemny.

Doktryny polityczno – prawne dr M. Tkaczuk
20-09-2018, godz. 8:30 gr. 1 od A – M
20-09-2018, godz. 9:00 9.30 gr. 2 od N – Z
sala 7.

Podstawy ekonomii – dr B. Niemczynowicz
14-09-2018
godz. 14:00, sala 7.


II rok

Prawo rzeczowe – dr K.Dadańska
13.09.2018
godz. 10:00,
godz. 08:00 I gr. A-M
godz. 10:00  II gr N-Ż
godz. 10:00  studenci z powtarzaniem przedmiotu, z rejestracją warunkową i rożnicami programowymi
sala 114

W dniu 3 września 2018 r. o godz. 10:00 w sali 217 odbędzie się egzamin z Prawa rzeczowego. Termin ten dotyczy studentów, którzy uzyskali zgodę Pani Prodziekan dr B. Kanarek na usprawiedliwienie nieobecności podczas I terminu egzaminu.

Egzamin z Prawa rzeczowego  dla studentów, którzy mają zgodę Dziekana na przystąpienie do egzaminu, odbędzie się w dniu 27 września 2018 r., godz. 10:30, sala 217 ul.Narutowicza 17 a.

Prawo karne – prof. dr hab. Ł. Pohl
14-09-2018, godz. 9:00
15-09-2018, godz. 9:00
pok. 304 A. Egzamin ustny.

Prawo administracyjne – prof. zw. dr hab. J. Sługocki
25-09-2018 godz. 11:00, sala 217.
19-09-2018
godz. 17:00, sala 7

Egzamin z Prawa administracyjnego dla osób posiadających zgodę na usprawiedliwienie I terminu egzaminu odbędzie się 05.09.2018r., o godz. 17:00, sala 217.

Prawo konstytucyjne – dr hab. J. Ciapała, prof.US
21-09-2018
godz.9:00,
godz. 09:00  I gr. A-Ł
godz. 10:45   II gr. M–Ż
sala 7.

System pomocy prawnej w Polsce – zaliczenie z oceną z przedmiotu
14-09-2018 r.
godz. 17:00, sala 217.


III rok

Prawo cywilne zobowiązania – dr Sz. Słotwiński
20-09-2018
godz. 10:00, sala 114.

Teoria prawa – dr A. Choduń
17-09-2018

Uwaga!!!! Podział na grupy:
A-Le – godz. 10:00-11:00,  sala 7.
Li –  – godz. 11:30,  sala 7.

W dniu 30.08.2018r. o godz. 9.00 w sali 219 przy ul. Narutowicza 17 a odbędzie się egzamin z Teorii prawa. Termin ten dotyczy studentów, którzy uzyskali zgodę Pani Prodziekan dr B. Kanarek na usprawiedliwienie I terminu egzaminu do dnia 11 i 15 września 2018 r.

28.09.2018 r. o 9:00 w sali 7 (al. Piastów 40b) odbędzie się egzamin poprawkowy z Teorii prawa dla studentów którzy mają zgodę na zdawanie tego egzaminu do 28.09.2018 r.

Prawo pracy – dr M. Rylski
14-09-2018
godz. 9:00, sala 114.

Postępowanie karne – dr M. Żbikowska
13-09-2018
godz. 15:00, sala 7.

W dniu 7 września 2018 r. o godz. 11:00 w pok. 302 odbędzie się egzamin z Postępowania karnego. Termin ten dotyczy studentów, którzy uzyskali zgodę Pani Prodziekan dr B. Kanarek na usprawiedliwienie nieobecności podczas I terminu egzaminu.

Etyka zawodów prawniczych – dr B. Kanarek
21-09-2018
godz. 15:30, sala 219.

Studenci III roku SSP,  którzy w dniu 21.09.2018r. mają egzamin
z Teorii prawa oraz z Prawa konstytucyjnego (warunek, powtarzanie przedmiotu, różnice programowe), przystępują do egzaminu z Prawa konstytucyjnego u prof. J. Ciapały w dniu 21.09.2018r. o godz. 10.45 w sali nr 7 Al. Piastów, zaś z Teorii prawa u dr A. Choduń o godz. 9.00 w sali 222 ul. Narutowicza.
 

Zgodnie z regulaminem studiów, pomiędzy egzaminami realizowanymi zgodnie z programem studiów a takimi które są realizowane jako warunek, powtarzanie przedmiotu, różnice programowe nie musi być jednego dnia przerwy.


IV rok

Prawo i postępowanie podatkowe – prof.zw. dr hab. Z. Ofiarski
19-09-2018
godz. 11:00, sala 7

W dniu 6 września 2018 r. o godz. 11:00 w sali 7 przy al. Piastów 40 B odbędzie się egzamin z Prawa i postępowania podatkowego. Termin ten dotyczy studentów, którzy uzyskali zgodę Pani Prodziekan dr B. Kanarek na usprawiedliwienie nieobecności podczas I terminu egzaminu.

Prawo handlowe – dr hab. Z. Kuniewicz, prof. US
17-09-2018
godz. 9:00
sala 7 – od A do M
sala 114 – od N do Ż

Egzamin z Prawa handlowego dla studentów, którzy uzyskali zgodę Pani Prodziekan dr B. Kanarek na usprawiedliwienie nieobecności podczas I terminu egzaminu, oraz studentów V roku, którzy mają jeszcze możliwość przystąpienia do egzaminu i uzyskali zgodę Egzaminatora, odbędzie się 4 września 2018 r. godz. 9:00 w sali 217.

Postępowanie cywilne – dr hab. K. Flaga-Gieruszyńska, prof.US
13-09-2018
godz. 9:00, sala 114.
godz. 10:00 I gr
godz. 10:30 II gr
sala 222.

W dniu 10 września 2018 r. o godz. 17:00 w sali 7 przy al. Piastów 40 B odbędzie się egzamin z Postępowania cywilnego. Termin ten dotyczy studentów, którzy uzyskali zgodę Pani Prodziekan dr B. Kanarek na usprawiedliwienie nieobecności podczas I terminu egzaminu.


V rok

Prawo i postępowanie podatkowe – prof.zw. dr hab. Z. Ofiarski
19-09-2018
godz. 11:00, sala 7

W dniu 6 września 2018 r. o godz. 11:00 w sali 7 przy al. Piastów 40 B odbędzie się egzamin z Prawa i postępowania podatkowego. Termin ten dotyczy studentów, którzy uzyskali zgodę Pani Prodziekan dr B. Kanarek na usprawiedliwienie nieobecności podczas I terminu egzaminu.

 

Prawo prywatne międzynarodowe – dr Katarzyna Malinowska-Woźniak
13-09-2018
godz. 13:00, sala 201

I rok

Logika prawnicza – dr O. Bogucki
17-09-2018
godz. 16:00, sala 114.

Dnia 11 września o godz. 17.00 w s. 114 na Piastów odbędzie się dodatkowy egzamin z Logiki prawniczej – dla osób z usprawiedliwioną nieobecnością na I terminie egzaminu.

Prawo rzymskie – dr hab. E.Gajda, prof.US
21-09-2018
godz. 14:30, sala 114.
Egzamin pisemny.

Doktryny polityczno – prawne dr M. Tkaczuk
22-09-2018
godz. 09:00, sala 217.

Podstawy ekonomii – dr B. Niemczynowicz
14-09-2018,
godz. 16:00, sala 7.


II rok

Prawo konstytucyjne – prof.zw. dr hab. A. Bałaban
13-09-2018
godz. 18:00, sala 219.

Prawo administracyjne – dr hab. Aleksandra Monarcha –Matlak, prof.US
25-09-2018
godz. 16:00, sala 217.

W dniu 6 września 2018 r. o godz. 12:00 w sali 201 odbędzie się egzamin z Prawa administracyjnego. Termin ten dotyczy studentów, którzy uzyskali zgodę Pani Prodziekan dr B. Kanarek na usprawiedliwienie nieobecności podczas I terminu egzaminu.

Prawo karne – dr M. Nawrocki
22-09-2018
godz. 12:00, sala 222.

Prawo rzeczowe – dr K. Dadańska
14-09-2018
godz. 16:00, sala 217.

W dniu 3 września 2018 r. o godz. 10:00 w sali 217 odbędzie się egzamin z Prawa rzeczowego. Termin ten dotyczy studentów, którzy uzyskali zgodę Pani Prodziekan dr B. Kanarek na usprawiedliwienie nieobecności podczas I terminu egzaminu.

Egzamin warunkowy, dla powtarzających przedmiot oraz osób z różnicą programową z przedmiotu Prawo rzymskie: 21-09-2018 godz. 16:00, sala 114.

System pomocy prawnej w Polsce – zaliczenie z oceną z przedmiotu
14-09-2018 r.
godz. 17:00, sala 217.


III rok

Postępowanie karne – dr M. Żbikowska
13-09-2018
godz. 16:00, sala 7.

Prawo pracy – dr B. Stanibuła
15-09-2018
godz. 10:00, sala 222.

W dniu 8 września 2018 r. o godz. 10:00 w sali 217 odbędzie się egzamin z Prawa pracy – termin ten dotyczy studentów, którzy uzyskali zgodę Pani Prodziekan dr B. Kanarek na usprawiedliwienie nieobecności podczas I terminu egzaminu.

Teoria prawa – dr O. Bogucki
17-09-2018
godz. 17:00, sala 114.

Dnia 11 września o godz. 17.00 w s. 114 na Piastów odbędzie się dodatkowy egzamin z Teorii prawa – dla osób z usprawiedliwioną nieobecnością na I terminie egzaminu.

Prawo cywilne zobowiązania – dr Sz. Słotwiński
22-09-2018
godz. 10:00, sala 114.

Etyka zawodów prawniczych – dr B. Kanarek
21-09-2018
godz. 16:00, sala 219.

W dniu 3 września 2018 r. o godz. 10:00 w sali 217 odbędzie się egzamin z Prawa rzeczowego. Termin ten dotyczy studentów, którzy uzyskali zgodę Pani Prodziekan dr B. Kanarek na usprawiedliwienie nieobecności podczas I terminu egzaminu.


IV rok

Prawo i postępowanie podatkowe – prof. zw. dr hab. Z. Ofiarski
22-09-2018   
godz. 11:00, sala 7.

W dniu 6 września 2018 r. o godz. 11:00 w sali 7 przy al. Piastów 40 B odbędzie się egzamin z Prawa i postępowania podatkowego. Termin ten dotyczy studentów, którzy uzyskali zgodę Pani Prodziekan dr B. Kanarek na usprawiedliwienie nieobecności podczas I terminu egzaminu.

Prawo handlowe – dr hab. Z. Kuniewicz, prof.US
17-09-2018
godz. 16:00, sala 7.

Egzamin z Prawa handlowego dla studentów IV i V roku, którzy uzyskali zgodę Pani Prodziekan dr B. Kanarek na usprawiedliwienie nieobecności podczas I terminu egzaminu, oraz studentów V roku, którzy mają jeszcze możliwość przystąpienia do egzaminu i uzyskali zgodę Egzaminatora, odbędzie się 4 września 2018 r. godz. 16:00 w sali 217.

 

Postępowanie cywilne – dr A. Klich
14-09-2018
godz. 17:00, sala 217.

W dniu 10 września 2018 r. o godz. 17:00 w sali 7 przy al. Piastów 40 B odbędzie się egzamin z Postępowania cywilnego. Termin ten dotyczy studentów, którzy uzyskali zgodę Pani Prodziekan dr B. Kanarek na usprawiedliwienie nieobecności podczas I terminu egzaminu.

 

Egzamin poprawkowy z przedmiotu Postępowanie cywilne prowadzonego przez dr A. Klich dla studentów, którzy uzyskali zgodę Pani Prodziekan dr Beaty Kanarek na przystąpienie do egzaminu odbędzie się w dniu 29.09.2018 r. (sobota) o godz. 8:30 w sali 222.


V rok

W dniu 6 września 2018 r. o godz. 11:00 w sali 7 przy al. Piastów 40 B odbędzie się egzamin z Prawa i postępowania podatkowego. Termin ten dotyczy studentów, którzy uzyskali zgodę Pani Prodziekan dr B. Kanarek na usprawiedliwienie nieobecności podczas I terminu egzaminu.

 

Prawo prywatne międzynarodowe – dr Katarzyna Malinowska-Woźniak
13-09-2018
godz. 13:00, sala 201

I rok

Konstytucyjny system organów państwowych – dr B. Baczyńska
19-09-2018
godz. 10:00, sala 222.

W dniu 14 września 2018 r. o godz. 10:00 w sali 222 odbędzie się egzamin z przedmiotu Konstytucyjny system organów państwowych – termin dotyczy studentów, którzy uzyskali zgodę Pani Prodziekan dr B. Kanarek na usprawiedliwienie nieobecności podczas I terminu egzaminu.

Prawo cywilne z umowami w administracji – dr K . Dadańska
13-09-2018
godz. 12:00, sala 114.


Makroekonomia – dr hab. K. Nizioł, prof US
20-09-2018
godz.10.30, sala 322  –   Zaliczenie przedmiotu 


II rok

Prawo administracyjne – dr hab. A. Monarcha-Matlak, prof.US
25-09-2018
godz. 10:00, sala 217.

Prawo pracy i prawo urzędnicze – dr M. Rylski
15-09-2018
godz. 9:00, sala 217.

Ustrój samorządu terytorialnego – dr W. Baranowska-Zając
20-09-2018
godz. 14:00, sala 222.

Prawo międzynarodowe publiczne – dr E. Cała-Wacinkiewicz
13-09-2018
godz. 10:00, sala 217.
(plus wpisy do indeksu)

Prawo pracy i prawo urzędnicze (problem-based learning) – dr M. Rylski
15-09-2018
godz. 9:30, sala 217.


III rok

Legislacja administracyjna – dr A. Choduń
14-09-2018
godz. 10:00, sala 217.

28.09.2018 r. o 9:00 w sali 7 (al. Piastów 40b) odbędzie się egzamin poprawkowy z Legislacji administracyjnej dla studentów którzy mają zgodę na zdawanie tego egzaminu do 28.09.2018 r.

Postępowanie egzekucyjne w administracji – dr P. Kledzik
13-09-2018
godz. 14:00, sala 219.

.

I rok

Prawo bankowe – prof. zw. dr hab. Z. Ofiarski
22-09-2018 
godz. 11:00, sala 7.

Prawo administracyjne – dr hab. A. Monarcha-Matlak, prof.US
25-09-2018
godz. 10:30, sala 217.

Prawo karne skarbowe – dr M. Żbikowska
20-09-2018
godz. 11:00, sala 7.

Przygotowanie i finansowanie projektów Unii Europejskiej – dr E. Cała-Wacinkiewicz
13-09-2018
godz. 10:30, sala 217.


II rok

Postępowanie sądowo-administracyjne – dr P. Kledzik
13-09-2018
godz. 13:00, sala 219.

 

.

I rok

Nauka o przedsiębiorstwie – dr A. Wieczorek-Szymańska
13-09-2018
godz.10:00, sala 005 – ul. Mickiewicza 64 WNEIZ.

Prawo administracyjne – dr M. Michalak
20-09-2018
godz. 14:00, sala 217.

Prawo gospodarcze publiczne – dr hab. D. Wacinkiewicz
17-09-2018
godz. 16:00, sala 201.

Prawo Unii Europejskiej – dr B. Baczyńska
19-09-2018
godz. 11:00, sala 222.

 

Prawo finansowe – zaliczenie z przedmiotu

Studenci, którzy nie uzyskali zaliczenia z przedmiotu  proszeni są o stawienie się 20 września 2018 r.
w sali 333, godz. 11.00.


II rok

Prawo podatkowe – prof.zw. dr hab. Z. Ofiarski
22-09-2018  
godz. 11:00  sala 7

Prawo karne skarbowe – dr M. Żbikowska
20-09-2018
godz. 12:00, sala 7.

Prawo ubezpieczeń gospodarczych – zaliczenie poprawkowe z przedmiotu
13-09-2018
godz. 13.00, sala 201.


III rok

Inwestycje i wycena przedsiębiorstw – dr hab. K.Byrka-Kita, prof. US
17-09-2018
godz. 10:00, sala 021A, 021B – ul. Mickiewicza 64.

 

.

I rok

Materialne prawo podatkowe – rozszerzone – prof.zw. dr hab. Z. Ofiarski
22-09-2018  
godz. 11:00, sala 7

Orzecznictwo sądów polskich i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Sprawach gospodarczych – dr B. Baczyńska
19-09-2018
godz. 12:00, sala 222.

Prawo celne – dr hab. K. Nizioł, prof US
20-09-2018
godz.10.30, sala 322  –   Zaliczenie przedmiotu 


II rok

Warsztaty podatkowe – dr hab. K. Święch-Kujawska, prof. US
13-09-2018
godz. 10:00, sala 201.

.