Organizacja r.a. 2017/2018

Organizacja roku akademickiego 2017/2018

Letnia sesja egzaminacyjna r.a. 2017/2018

I rok

Logika prawnicza
prof.zw. dr hab. M.Zieliński
29-06-2018 –  sala 7
godz. 9.00 – 10.00 gr.1 od A -K
godz. 10.15 – 11.15 gr.2 od L – P
godz. 11.30 – 12.30 gr.3 od R – Z

Prawo rzymskie
dr hab. E. Gajda, prof. US
4,5,6,7,11,12 -07 -2018
godz. od 10:00 – pok. 213

dodatkowo dla studentów II r. SSP, II NSP, powtarzających przedmiot, różnic programowych  egzamin pisemny 07-07-2018 godz. 10:00 sala 217

Doktryny polityczno – prawne
dr M. Tkaczuk
02-07-2018 – sala 7
godz. 11:00 gr.1 od A – M
godz. 12:00 gr.2 od N – Z

Podstawy ekonomii
dr B. Niemczynowicz
09-07-2018
godz. 14:00 – sala 7

II rok

Prawo rzeczowe
dr K.Dadańska
04-07-2018
godz. 10:00 sala 114

Prawo karne
prof. dr hab. Ł. Pohl – pok. 304 A

09-07-2018 od B do Kal od godz. 10:30
10-07-2018 od Kat do Ma od godz. 9:30
11-07-2018 od Mą do Se od godz. 9:30
12-07-2018 od Si do Z od godz. 9:30

Prawo administracyjne
prof. zw. dr hab. J. Sługocki
02-07-2018
godz. 12:00 – sala 114

Prawo konstytucyjne
dr hab. J. Ciapała, prof.US
30-06-2018 – sala 114
godz. 9:00 I grupa
godz. 11:00 II grupa

01-07-2018 sala 320 godz. 9:00 egzamin dla zdających ustnie

III rok

Prawo cywilne zobowiązania
dr Sz. Słotwiński
02-07-2018
godz.16:00 – sala 114

Teoria prawa
dr A. Choduń
30-06-2018 – sala 7
godz. 10.00 – 11.00 gr. 1 od A-J
godz. 11.30 – 12.30 gr. 2 od K-N
godz. 13.00 – 14.00 gr. 3 od O-Ż

Termin egzaminu warunkowego z Teorii prawa: 05-07-2018
godz. 11:00, sala 7.

Prawo pracy
dr M. Rylski
04-07-2018 – sala 114
godz. 8:30 – 9:00 gr. 1 od A-L
godz. 9:00 – 9:30 gr. 2 od Ł-Ż

Postępowanie karne
dr M. Żbikowska
12-07-2018 godz. 12:00 – sala 7

Etyka zawodów prawniczych
dr B. Kanarek
06-07-2018 15:30 – sala 219

IV rok

Prawo i postępowanie podatkowe
prof.zw. dr hab. Z. Ofiarski
30-06-2018
godz. 14:30 sala 7 , 114

Prawo handlowe
dr hab. Z. Kuniewicz, prof. US
02-07-2018 godz. 9:00
sala 7 od A do M-iro
sala 114 od N do Ż

Postępowanie cywilne
dr hab. K. Flaga-Gieruszyńska, prof.US
04-07-2018 godz. 10:00 – 12:00  – sala 7

V rok

Międzynarodowe prawo prywatne
dr K. Malinowska-Woźniak
05-07-2018 godz. 10:00 – sala 201

I rok 

Logika prawnicza
dr O. Bogucki
02-07-2018 godz. 16:00 – sala 222

Prawo rzymskie
dr hab. E.Gajda, prof.US
07-07-2018 od godz. 10:00  11:00
egzamin ustny – pok. 213

dodatkowo dla studentów II r. SSP, II NSP, powtarzających przedmiot, różnic programowych  egzamin pisemny 07-07-2018 godz. 10:00 sala 217

Doktryny polityczno-prawne
dr M. Tkaczuk
30-06-2018 godz. 11:00 – sala 217

Podstawy ekonomii
dr B. Niemczynowicz
09-07-2018 godz. 16:00 – sala 7


II rok

Prawo konstytucyjne
prof.zw. dr hab. A. Bałaban
10-07-2018 godz. 17:00 – sala 7

Prawo administracyjne
dr hab. Aleksandra Monarcha –Matlak, prof.US
30-06-2018 godz. 10:00 – sala 217

Prawo karne
dr M. Nawrocki
07-07-2018 godz. 12:00 – sala 222

Prawo rzeczowe
dr K. Dadańska
02-07-2018 godz. 16:00 sala 217


III rok

Postępowanie karne
dr M. Żbikowska
12-07-2018 godz. 16:00 – sala 7

Prawo pracy
dr B. Stanibuła
29-06-2018 godz. 17:00 – sala 222

Teoria prawa
dr O. Bogucki
04-07-2018 godz. 16:00 18:00 – sala 114

Prawo cywilne zobowiązania
dr Sz. Słotwiński
01-07-2018 godz. 10:00 – sala 217

Etyka zawodów prawniczych
dr B. Kanarek
06-07-2018 Godz. 16:00 – sala 219


IV rok

Prawo i postępowanie podatkowe
prof. zw. dr hab. Z. Ofiarski
07-07-2018 godz. 10:00 sala 7

Prawo handlowe
dr hab. Z. Kuniewicz, prof.US
02-07-2018 godz. 16:00 sala 7

Postępowanie cywilne
dr A. Klich
05-07-2018 godz. 17:00 sala 7


V rok

Prawo międzynarodowe prywatne
dr K. Malinowska-Woźniak
05-07-2018 godz. 16:00 – sala 201

I rok 

Konstytucyjny system organów państwowych
dr B. Baczyńska
29-06-2018
godz. 10:00 – sala 222

Prawo cywilne z umowami w administracji
dr K . Dadańska
02-07-2018 godz. 9:00 – sala 222


II rok

Prawo administracyjne
dr hab. A. Monarcha-Matlak, prof.US
02-07-2018 godz. 10:00 – sala 217

Prawo pracy i prawo urzędnicze
dr M. Rylski
04-07-2018 godz. 9:30 – sala 114

Ustrój samorządu terytorialnego
dr W. Baranowska-Zając
12-07-2018 godz. 12:00 – sala 217

Prawo międzynarodowe publiczne
dr E. Cała-Wacinkiewicz
09-07-2018 godz. 13:00 09:30 sala 217
(plus wpisy do indeksu)

Prawo pracy i prawo urzędnicze
(problem-based learning) dr M. Rylski
06-07-2018 godz. 8:30 – sala 7


III rok

Legislacja administracyjna
dr A. Choduń
05-07-2018 godz. 11:00 – sala 7

Postępowanie egzekucyjne w administracji
dr P. Kledzik
29-06-2018 godz. 9:00 – sala 217

I rok 

Prawo bankowe
prof. zw. dr hab. Z. Ofiarski
29-06-2018
godz. 15:00 – sala 215

Prawo administracyjne
dr hab. A. Monarcha-Matlak, prof.US
02-07-2018
godz. 10:45 – sala 217

Prawo karne skarbowe
dr M. Żbikowska
12-07-2018 godz. 13:00  13:30 – sala 7

Przygotowanie i finasowanie projektów Unii Europejskiej
dr E. Cała-Wacinkiewicz
09-07-2018 godz. 13:30  10.00 – sala 217


II rok

Postępowanie sądowo-administracyjne
dr P. Kledzik
29-06-2018 godz. 10:00 – sala 217

I rok 

Nauka o przedsiębiorstwie
dr A. Wieczorek-Szymańska
05-07-2018 godz.10:00 – sala 005
ul. Mickiewicza 64 WNEIZ

Prawo administracyjne
dr M. Michalak
29-06-2018 godz. 8:00 – sala 330 (egzamin ustny)

Prawo gospodarcze publiczne
dr hab. D. Wacinkiewicz
09-07-2018 godz. 15:00 – sala 201

Prawo Unii Europejskiej
dr B. Baczyńska
02-07-2018 godz. 11:00 – sala 222


II rok

Prawo podatkowe
prof.zw. dr hab. Z. Ofiarski
07-07-2018 godz. 10:00 – sala 7

Prawo karne skarbowe
dr M. Żbikowska
12-07-2018 godz. 11:00 – sala 7


III rok

Inwestycje i wycena przedsiębiorstw
dr hab. K.Byrka-Kita, prof. US
02-07-2018
godz. 10:00 – sala 021A, 021B
ul. Mickiewicza 64

I rok 

Materialne prawo podatkowe – rozszerzone
prof.zw. dr hab. Z. Ofiarski
30-06-2018 godz. 14:30 – sala 7,114

Orzecznictwo sądów polskich i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Sprawach gospodarczych
dr B. Baczyńska
02-07-2018 godz. 12:30 – sala 222


II rok

Egzamin przedterminowy z przedmiotu Warsztaty podatkowe
06-06-2018 (środa) w godz. 10.00 – 11.30 –  sala 217.

Warsztaty podatkowe
dr hab. K. Święch-Kujawska, prof. US
29-06-2018 godz. 9:00 – sala 201

Poprawkowa letnia sesja egzaminacyjna r.a. 2017/2018

I rok

Logika prawnicza – prof.zw. dr hab. M.Zieliński
13-09-2018
godz. 9.00, sala 7.

Studenci, którzy mają zgodę P.Prodziekan na zdawanie I terminu egzaminu z Logiki prawniczej do 11 września br. mogą przystąpić do egzaminu 11 września br. o godz. 13:00 w pok. 4 (al. Piastów 40b)
Studenci, którzy mają zgodę P. Prodziekan na zdawanie I terminu egzaminu z Logiki prawniczej do 15 września br. mogą przystąpić do egzaminu 13 września br. w porze i miejscu wyznaczonym dla studentów zdających egzamin poprawkowy.

Prawo rzymskie  – dr hab. E. Gajda, prof. US
21-09-2018, godz. 10:00 – godz. 11:30 gr.1. A – K
21-09-2018, godz. 11:30 – godz. 13:00 gr. 2. L – P
21-09-2018, godz. 13:00 – godz. 14:30 gr.3. R – Z
sala 114. Egzamin pisemny.

Doktryny polityczno – prawne dr M. Tkaczuk
20-09-2018, godz. 8:30 gr. 1 od A – M
20-09-2018, godz. 9:00 9.30 gr. 2 od N – Z
sala 7.

Podstawy ekonomii – dr B. Niemczynowicz
14-09-2018
godz. 14:00, sala 7.


II rok

Prawo rzeczowe – dr K.Dadańska
13.09.2018
godz. 10:00,
godz. 08:00 I gr. A-M
godz. 10:00  II gr N-Ż
godz. 10:00  studenci z powtarzaniem przedmiotu, z rejestracją warunkową i rożnicami programowymi
sala 114

W dniu 3 września 2018 r. o godz. 10:00 w sali 217 odbędzie się egzamin z Prawa rzeczowego. Termin ten dotyczy studentów, którzy uzyskali zgodę Pani Prodziekan dr B. Kanarek na usprawiedliwienie nieobecności podczas I terminu egzaminu.

Egzamin z Prawa rzeczowego  dla studentów, którzy mają zgodę Dziekana na przystąpienie do egzaminu, odbędzie się w dniu 27 września 2018 r., godz. 10:30, sala 217 ul.Narutowicza 17 a.

Prawo karne – prof. dr hab. Ł. Pohl
14-09-2018, godz. 9:00
15-09-2018, godz. 9:00
pok. 304 A. Egzamin ustny.

Prawo administracyjne – prof. zw. dr hab. J. Sługocki
25-09-2018 godz. 11:00, sala 217.
19-09-2018
godz. 17:00, sala 7

Egzamin z Prawa administracyjnego dla osób posiadających zgodę na usprawiedliwienie I terminu egzaminu odbędzie się 05.09.2018r., o godz. 17:00, sala 217.

Prawo konstytucyjne – dr hab. J. Ciapała, prof.US
21-09-2018
godz.9:00,
godz. 09:00  I gr. A-Ł
godz. 10:45   II gr. M–Ż
sala 7.

System pomocy prawnej w Polsce – zaliczenie z oceną z przedmiotu
14-09-2018 r.
godz. 17:00, sala 217.


III rok

Prawo cywilne zobowiązania – dr Sz. Słotwiński
20-09-2018
godz. 10:00, sala 114.

Teoria prawa – dr A. Choduń
17-09-2018

Uwaga!!!! Podział na grupy:
A-Le – godz. 10:00-11:00,  sala 7.
Li –  – godz. 11:30,  sala 7.

W dniu 30.08.2018r. o godz. 9.00 w sali 219 przy ul. Narutowicza 17 a odbędzie się egzamin z Teorii prawa. Termin ten dotyczy studentów, którzy uzyskali zgodę Pani Prodziekan dr B. Kanarek na usprawiedliwienie I terminu egzaminu do dnia 11 i 15 września 2018 r.

28.09.2018 r. o 9:00 w sali 7 (al. Piastów 40b) odbędzie się egzamin poprawkowy z Teorii prawa dla studentów którzy mają zgodę na zdawanie tego egzaminu do 28.09.2018 r.

Prawo pracy – dr M. Rylski
14-09-2018
godz. 9:00, sala 114.

Postępowanie karne – dr M. Żbikowska
13-09-2018
godz. 15:00, sala 7.

W dniu 7 września 2018 r. o godz. 11:00 w pok. 302 odbędzie się egzamin z Postępowania karnego. Termin ten dotyczy studentów, którzy uzyskali zgodę Pani Prodziekan dr B. Kanarek na usprawiedliwienie nieobecności podczas I terminu egzaminu.

Etyka zawodów prawniczych – dr B. Kanarek
21-09-2018
godz. 15:30, sala 219.

Studenci III roku SSP,  którzy w dniu 21.09.2018r. mają egzamin
z Teorii prawa oraz z Prawa konstytucyjnego (warunek, powtarzanie przedmiotu, różnice programowe), przystępują do egzaminu z Prawa konstytucyjnego u prof. J. Ciapały w dniu 21.09.2018r. o godz. 10.45 w sali nr 7 Al. Piastów, zaś z Teorii prawa u dr A. Choduń o godz. 9.00 w sali 222 ul. Narutowicza.
 

Zgodnie z regulaminem studiów, pomiędzy egzaminami realizowanymi zgodnie z programem studiów a takimi które są realizowane jako warunek, powtarzanie przedmiotu, różnice programowe nie musi być jednego dnia przerwy.


IV rok

Prawo i postępowanie podatkowe – prof.zw. dr hab. Z. Ofiarski
19-09-2018
godz. 11:00, sala 7

W dniu 6 września 2018 r. o godz. 11:00 w sali 7 przy al. Piastów 40 B odbędzie się egzamin z Prawa i postępowania podatkowego. Termin ten dotyczy studentów, którzy uzyskali zgodę Pani Prodziekan dr B. Kanarek na usprawiedliwienie nieobecności podczas I terminu egzaminu.

Prawo handlowe – dr hab. Z. Kuniewicz, prof. US
17-09-2018
godz. 9:00
sala 7 – od A do M
sala 114 – od N do Ż

Egzamin z Prawa handlowego dla studentów, którzy uzyskali zgodę Pani Prodziekan dr B. Kanarek na usprawiedliwienie nieobecności podczas I terminu egzaminu, oraz studentów V roku, którzy mają jeszcze możliwość przystąpienia do egzaminu i uzyskali zgodę Egzaminatora, odbędzie się 4 września 2018 r. godz. 9:00 w sali 217.

Postępowanie cywilne – dr hab. K. Flaga-Gieruszyńska, prof.US
13-09-2018
godz. 9:00, sala 114.
godz. 10:00 I gr
godz. 10:30 II gr
sala 222.

W dniu 10 września 2018 r. o godz. 17:00 w sali 7 przy al. Piastów 40 B odbędzie się egzamin z Postępowania cywilnego. Termin ten dotyczy studentów, którzy uzyskali zgodę Pani Prodziekan dr B. Kanarek na usprawiedliwienie nieobecności podczas I terminu egzaminu.


V rok

Prawo i postępowanie podatkowe – prof.zw. dr hab. Z. Ofiarski
19-09-2018
godz. 11:00, sala 7

W dniu 6 września 2018 r. o godz. 11:00 w sali 7 przy al. Piastów 40 B odbędzie się egzamin z Prawa i postępowania podatkowego. Termin ten dotyczy studentów, którzy uzyskali zgodę Pani Prodziekan dr B. Kanarek na usprawiedliwienie nieobecności podczas I terminu egzaminu.

 

Prawo prywatne międzynarodowe – dr Katarzyna Malinowska-Woźniak
13-09-2018
godz. 13:00, sala 201

I rok

Logika prawnicza – dr O. Bogucki
17-09-2018
godz. 16:00, sala 114.

Dnia 11 września o godz. 17.00 w s. 114 na Piastów odbędzie się dodatkowy egzamin z Logiki prawniczej – dla osób z usprawiedliwioną nieobecnością na I terminie egzaminu.

Prawo rzymskie – dr hab. E.Gajda, prof.US
21-09-2018
godz. 14:30, sala 114.
Egzamin pisemny.

Doktryny polityczno – prawne dr M. Tkaczuk
22-09-2018
godz. 09:00, sala 217.

Podstawy ekonomii – dr B. Niemczynowicz
14-09-2018,
godz. 16:00, sala 7.


II rok

Prawo konstytucyjne – prof.zw. dr hab. A. Bałaban
13-09-2018
godz. 18:00, sala 219.

Prawo administracyjne – dr hab. Aleksandra Monarcha –Matlak, prof.US
25-09-2018
godz. 16:00, sala 217.

W dniu 6 września 2018 r. o godz. 12:00 w sali 201 odbędzie się egzamin z Prawa administracyjnego. Termin ten dotyczy studentów, którzy uzyskali zgodę Pani Prodziekan dr B. Kanarek na usprawiedliwienie nieobecności podczas I terminu egzaminu.

Prawo karne – dr M. Nawrocki
22-09-2018
godz. 12:00, sala 222.

Prawo rzeczowe – dr K. Dadańska
14-09-2018
godz. 16:00, sala 217.

W dniu 3 września 2018 r. o godz. 10:00 w sali 217 odbędzie się egzamin z Prawa rzeczowego. Termin ten dotyczy studentów, którzy uzyskali zgodę Pani Prodziekan dr B. Kanarek na usprawiedliwienie nieobecności podczas I terminu egzaminu.

Egzamin warunkowy, dla powtarzających przedmiot oraz osób z różnicą programową z przedmiotu Prawo rzymskie: 21-09-2018 godz. 16:00, sala 114.

System pomocy prawnej w Polsce – zaliczenie z oceną z przedmiotu
14-09-2018 r.
godz. 17:00, sala 217.


III rok

Postępowanie karne – dr M. Żbikowska
13-09-2018
godz. 16:00, sala 7.

Prawo pracy – dr B. Stanibuła
15-09-2018
godz. 10:00, sala 222.

W dniu 8 września 2018 r. o godz. 10:00 w sali 217 odbędzie się egzamin z Prawa pracy – termin ten dotyczy studentów, którzy uzyskali zgodę Pani Prodziekan dr B. Kanarek na usprawiedliwienie nieobecności podczas I terminu egzaminu.

Teoria prawa – dr O. Bogucki
17-09-2018
godz. 17:00, sala 114.

Dnia 11 września o godz. 17.00 w s. 114 na Piastów odbędzie się dodatkowy egzamin z Teorii prawa – dla osób z usprawiedliwioną nieobecnością na I terminie egzaminu.

Prawo cywilne zobowiązania – dr Sz. Słotwiński
22-09-2018
godz. 10:00, sala 114.

Etyka zawodów prawniczych – dr B. Kanarek
21-09-2018
godz. 16:00, sala 219.

W dniu 3 września 2018 r. o godz. 10:00 w sali 217 odbędzie się egzamin z Prawa rzeczowego. Termin ten dotyczy studentów, którzy uzyskali zgodę Pani Prodziekan dr B. Kanarek na usprawiedliwienie nieobecności podczas I terminu egzaminu.


IV rok

Prawo i postępowanie podatkowe – prof. zw. dr hab. Z. Ofiarski
22-09-2018   
godz. 11:00, sala 7.

W dniu 6 września 2018 r. o godz. 11:00 w sali 7 przy al. Piastów 40 B odbędzie się egzamin z Prawa i postępowania podatkowego. Termin ten dotyczy studentów, którzy uzyskali zgodę Pani Prodziekan dr B. Kanarek na usprawiedliwienie nieobecności podczas I terminu egzaminu.

Prawo handlowe – dr hab. Z. Kuniewicz, prof.US
17-09-2018
godz. 16:00, sala 7.

Egzamin z Prawa handlowego dla studentów IV i V roku, którzy uzyskali zgodę Pani Prodziekan dr B. Kanarek na usprawiedliwienie nieobecności podczas I terminu egzaminu, oraz studentów V roku, którzy mają jeszcze możliwość przystąpienia do egzaminu i uzyskali zgodę Egzaminatora, odbędzie się 4 września 2018 r. godz. 16:00 w sali 217.

 

Postępowanie cywilne – dr A. Klich
14-09-2018
godz. 17:00, sala 217.

W dniu 10 września 2018 r. o godz. 17:00 w sali 7 przy al. Piastów 40 B odbędzie się egzamin z Postępowania cywilnego. Termin ten dotyczy studentów, którzy uzyskali zgodę Pani Prodziekan dr B. Kanarek na usprawiedliwienie nieobecności podczas I terminu egzaminu.

 

Egzamin poprawkowy z przedmiotu Postępowanie cywilne prowadzonego przez dr A. Klich dla studentów, którzy uzyskali zgodę Pani Prodziekan dr Beaty Kanarek na przystąpienie do egzaminu odbędzie się w dniu 29.09.2018 r. (sobota) o godz. 8:30 w sali 222.


V rok

W dniu 6 września 2018 r. o godz. 11:00 w sali 7 przy al. Piastów 40 B odbędzie się egzamin z Prawa i postępowania podatkowego. Termin ten dotyczy studentów, którzy uzyskali zgodę Pani Prodziekan dr B. Kanarek na usprawiedliwienie nieobecności podczas I terminu egzaminu.

 

Prawo prywatne międzynarodowe – dr Katarzyna Malinowska-Woźniak
13-09-2018
godz. 13:00, sala 201

I rok

Konstytucyjny system organów państwowych – dr B. Baczyńska
19-09-2018
godz. 10:00, sala 222.

W dniu 14 września 2018 r. o godz. 10:00 w sali 222 odbędzie się egzamin z przedmiotu Konstytucyjny system organów państwowych – termin dotyczy studentów, którzy uzyskali zgodę Pani Prodziekan dr B. Kanarek na usprawiedliwienie nieobecności podczas I terminu egzaminu.

Prawo cywilne z umowami w administracji – dr K . Dadańska
13-09-2018
godz. 12:00, sala 114.


Makroekonomia – dr hab. K. Nizioł, prof US
20-09-2018
godz.10.30, sala 322  –   Zaliczenie przedmiotu 


II rok

Prawo administracyjne – dr hab. A. Monarcha-Matlak, prof.US
25-09-2018
godz. 10:00, sala 217.

Prawo pracy i prawo urzędnicze – dr M. Rylski
15-09-2018
godz. 9:00, sala 217.

Ustrój samorządu terytorialnego – dr W. Baranowska-Zając
20-09-2018
godz. 14:00, sala 222.

Prawo międzynarodowe publiczne – dr E. Cała-Wacinkiewicz
13-09-2018
godz. 10:00, sala 217.
(plus wpisy do indeksu)

Prawo pracy i prawo urzędnicze (problem-based learning) – dr M. Rylski
15-09-2018
godz. 9:30, sala 217.


III rok

Legislacja administracyjna – dr A. Choduń
14-09-2018
godz. 10:00, sala 217.

28.09.2018 r. o 9:00 w sali 7 (al. Piastów 40b) odbędzie się egzamin poprawkowy z Legislacji administracyjnej dla studentów którzy mają zgodę na zdawanie tego egzaminu do 28.09.2018 r.

Postępowanie egzekucyjne w administracji – dr P. Kledzik
13-09-2018
godz. 14:00, sala 219.

.

I rok

Prawo bankowe – prof. zw. dr hab. Z. Ofiarski
22-09-2018 
godz. 11:00, sala 7.

Prawo administracyjne – dr hab. A. Monarcha-Matlak, prof.US
25-09-2018
godz. 10:30, sala 217.

Prawo karne skarbowe – dr M. Żbikowska
20-09-2018
godz. 11:00, sala 7.

Przygotowanie i finansowanie projektów Unii Europejskiej – dr E. Cała-Wacinkiewicz
13-09-2018
godz. 10:30, sala 217.


II rok

Postępowanie sądowo-administracyjne – dr P. Kledzik
13-09-2018
godz. 13:00, sala 219.

 

.

I rok

Nauka o przedsiębiorstwie – dr A. Wieczorek-Szymańska
13-09-2018
godz.10:00, sala 005 – ul. Mickiewicza 64 WNEIZ.

Prawo administracyjne – dr M. Michalak
20-09-2018
godz. 14:00, sala 217.

Prawo gospodarcze publiczne – dr hab. D. Wacinkiewicz
17-09-2018
godz. 16:00, sala 201.

Prawo Unii Europejskiej – dr B. Baczyńska
19-09-2018
godz. 11:00, sala 222.

 

Prawo finansowe – zaliczenie z przedmiotu

Studenci, którzy nie uzyskali zaliczenia z przedmiotu  proszeni są o stawienie się 20 września 2018 r.
w sali 333, godz. 11.00.


II rok

Prawo podatkowe – prof.zw. dr hab. Z. Ofiarski
22-09-2018  
godz. 11:00  sala 7

Prawo karne skarbowe – dr M. Żbikowska
20-09-2018
godz. 12:00, sala 7.

Prawo ubezpieczeń gospodarczych – zaliczenie poprawkowe z przedmiotu
13-09-2018
godz. 13.00, sala 201.


III rok

Inwestycje i wycena przedsiębiorstw – dr hab. K.Byrka-Kita, prof. US
17-09-2018
godz. 10:00, sala 021A, 021B – ul. Mickiewicza 64.

 

.

I rok

Materialne prawo podatkowe – rozszerzone – prof.zw. dr hab. Z. Ofiarski
22-09-2018  
godz. 11:00, sala 7

Orzecznictwo sądów polskich i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Sprawach gospodarczych – dr B. Baczyńska
19-09-2018
godz. 12:00, sala 222.

Prawo celne – dr hab. K. Nizioł, prof US
20-09-2018
godz.10.30, sala 322  –   Zaliczenie przedmiotu 


II rok

Warsztaty podatkowe – dr hab. K. Święch-Kujawska, prof. US
13-09-2018
godz. 10:00, sala 201.

.