Sesja egzaminacyjna – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

Organizacja r.a. 2017/2018

Organizacja roku akademickiego 2017/2018

Letnia sesja egzaminacyjna r.a. 2017/2018

I rok

Logika prawnicza
prof.zw. dr hab. M.Zieliński
29-06-2018 –  sala 7
godz. 9.00 – 10.00 gr.1 od A -K
godz. 10.15 – 11.15 gr.2 od L – P
godz. 11.30 – 12.30 gr.3 od R – Z

Prawo rzymskie
dr hab. E. Gajda, prof. US
4,5,6,7,11,12 -07 -2018
godz. od 10:00 – pok. 213

dodatkowo dla studentów II r. SSP, II NSP, powtarzających przedmiot, różnic programowych  egzamin pisemny 07-07-2018 godz. 10:00 sala 217

Doktryny polityczno – prawne
dr M. Tkaczuk
02-07-2018 – sala 7
godz. 11:00 gr.1 od A – M
godz. 12:00 gr.2 od N – Z

Podstawy ekonomii
dr B. Niemczynowicz
09-07-2018
godz. 14:00 – sala 7

II rok

Prawo rzeczowe
dr K.Dadańska
04-07-2018
godz. 10:00 sala 114

Prawo karne
prof. dr hab. Ł. Pohl – pok. 304 A

09-07-2018 od B do Kal od godz. 10:30
10-07-2018 od Kat do Ma od godz. 9:30
11-07-2018 od Mą do Se od godz. 9:30
12-07-2018 od Si do Z od godz. 9:30

Prawo administracyjne
prof. zw. dr hab. J. Sługocki
02-07-2018
godz. 12:00 – sala 114

Prawo konstytucyjne
dr hab. J. Ciapała, prof.US
30-06-2018 – sala 114
godz. 9:00 I grupa
godz. 11:00 II grupa

01-07-2018 sala 320 godz. 9:00 egzamin dla zdających ustnie

III rok

Prawo cywilne zobowiązania
dr Sz. Słotwiński
02-07-2018
godz.16:00 – sala 114

Teoria prawa
dr A. Choduń
30-06-2018 – sala 7
godz. 10.00 – 11.00 gr. 1 od A-J
godz. 11.30 – 12.30 gr. 2 od K-N
godz. 13.00 – 14.00 gr. 3 od O-Ż

Termin egzaminu warunkowego z Teorii prawa: 05-07-2018
godz. 11:00, sala 7.

Prawo pracy
dr M. Rylski
04-07-2018 – sala 114
godz. 8:30 – 9:00 gr. 1 od A-L
godz. 9:00 – 9:30 gr. 2 od Ł-Ż

Postępowanie karne
dr M. Żbikowska
12-07-2018 godz. 12:00 – sala 7

Etyka zawodów prawniczych
dr B. Kanarek
06-07-2018 15:30 – sala 219

IV rok

Prawo i postępowanie podatkowe
prof.zw. dr hab. Z. Ofiarski
30-06-2018
godz. 14:30 sala 7 , 114

Prawo handlowe
dr hab. Z. Kuniewicz, prof. US
02-07-2018 godz. 9:00
sala 7 od A do M-iro
sala 114 od N do Ż

Postępowanie cywilne
dr hab. K. Flaga-Gieruszyńska, prof.US
04-07-2018 godz. 10:00 – 12:00  – sala 7

V rok

Międzynarodowe prawo prywatne
dr K. Malinowska-Woźniak
05-07-2018 godz. 10:00 – sala 201

I rok 

Logika prawnicza
dr O. Bogucki
02-07-2018 godz. 16:00 – sala 222

Prawo rzymskie
dr hab. E.Gajda, prof.US
07-07-2018 od godz. 10:00  11:00
egzamin ustny – pok. 213

dodatkowo dla studentów II r. SSP, II NSP, powtarzających przedmiot, różnic programowych  egzamin pisemny 07-07-2018 godz. 10:00 sala 217

Doktryny polityczno-prawne
dr M. Tkaczuk
30-06-2018 godz. 11:00 – sala 217

Podstawy ekonomii
dr B. Niemczynowicz
09-07-2018 godz. 16:00 – sala 7


II rok

Prawo konstytucyjne
prof.zw. dr hab. A. Bałaban
10-07-2018 godz. 17:00 – sala 7

Prawo administracyjne
dr hab. Aleksandra Monarcha –Matlak, prof.US
30-06-2018 godz. 10:00 – sala 217

Prawo karne
dr M. Nawrocki
07-07-2018 godz. 12:00 – sala 222

Prawo rzeczowe
dr K. Dadańska
02-07-2018 godz. 16:00 sala 217


III rok

Postępowanie karne
dr M. Żbikowska
12-07-2018 godz. 16:00 – sala 7

Prawo pracy
dr B. Stanibuła
29-06-2018 godz. 17:00 – sala 222

Teoria prawa
dr O. Bogucki
04-07-2018 godz. 16:00 18:00 – sala 114

Prawo cywilne zobowiązania
dr Sz. Słotwiński
01-07-2018 godz. 10:00 – sala 217

Etyka zawodów prawniczych
dr B. Kanarek
06-07-2018 Godz. 16:00 – sala 219


IV rok

Prawo i postępowanie podatkowe
prof. zw. dr hab. Z. Ofiarski
07-07-2018 godz. 10:00 sala 7

Prawo handlowe
dr hab. Z. Kuniewicz, prof.US
02-07-2018 godz. 16:00 sala 7

Postępowanie cywilne
dr A. Klich
05-07-2018 godz. 17:00 sala 7


V rok

Prawo międzynarodowe prywatne
dr K. Malinowska-Woźniak
05-07-2018 godz. 16:00 – sala 201

I rok 

Konstytucyjny system organów państwowych
dr B. Baczyńska
29-06-2018
godz. 10:00 – sala 222

Prawo cywilne z umowami w administracji
dr K . Dadańska
02-07-2018 godz. 9:00 – sala 222


II rok

Prawo administracyjne
dr hab. A. Monarcha-Matlak, prof.US
02-07-2018 godz. 10:00 – sala 217

Prawo pracy i prawo urzędnicze
dr M. Rylski
04-07-2018 godz. 9:30 – sala 114

Ustrój samorządu terytorialnego
dr W. Baranowska-Zając
12-07-2018 godz. 12:00 – sala 217

Prawo międzynarodowe publiczne
dr E. Cała-Wacinkiewicz
09-07-2018 godz. 13:00 09:30 sala 217
(plus wpisy do indeksu)

Prawo pracy i prawo urzędnicze
(problem-based learning) dr M. Rylski
06-07-2018 godz. 8:30 – sala 7


III rok

Legislacja administracyjna
dr A. Choduń
05-07-2018 godz. 11:00 – sala 7

Postępowanie egzekucyjne w administracji
dr P. Kledzik
29-06-2018 godz. 9:00 – sala 217

I rok 

Prawo bankowe
prof. zw. dr hab. Z. Ofiarski
29-06-2018
godz. 15:00 – sala 215

Prawo administracyjne
dr hab. A. Monarcha-Matlak, prof.US
02-07-2018
godz. 10:45 – sala 217

Prawo karne skarbowe
dr M. Żbikowska
12-07-2018 godz. 13:00  13:30 – sala 7

Przygotowanie i finasowanie projektów Unii Europejskiej
dr E. Cała-Wacinkiewicz
09-07-2018 godz. 13:30  10.00 – sala 217


II rok

Postępowanie sądowo-administracyjne
dr P. Kledzik
29-06-2018 godz. 10:00 – sala 217

I rok 

Nauka o przedsiębiorstwie
dr A. Wieczorek-Szymańska
05-07-2018 godz.10:00 – sala 005
ul. Mickiewicza 64 WNEIZ

Prawo administracyjne
dr M. Michalak
29-06-2018 godz. 8:00 – sala 330 (egzamin ustny)

Prawo gospodarcze publiczne
dr hab. D. Wacinkiewicz
09-07-2018 godz. 15:00 – sala 201

Prawo Unii Europejskiej
dr B. Baczyńska
02-07-2018 godz. 11:00 – sala 222


II rok

Prawo podatkowe
prof.zw. dr hab. Z. Ofiarski
07-07-2018 godz. 10:00 – sala 7

Prawo karne skarbowe
dr M. Żbikowska
12-07-2018 godz. 11:00 – sala 7


III rok

Inwestycje i wycena przedsiębiorstw
dr hab. K.Byrka-Kita, prof. US
02-07-2018
godz. 10:00 – sala 021A, 021B
ul. Mickiewicza 64

I rok 

Materialne prawo podatkowe – rozszerzone
prof.zw. dr hab. Z. Ofiarski
30-06-2018 godz. 14:30 – sala 7,114

Orzecznictwo sądów polskich i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Sprawach gospodarczych
dr B. Baczyńska
02-07-2018 godz. 12:30 – sala 222


II rok

Egzamin przedterminowy z przedmiotu Warsztaty podatkowe
06-06-2018 (środa) w godz. 10.00 – 11.30 –  sala 217.

Warsztaty podatkowe
dr hab. K. Święch-Kujawska, prof. US
29-06-2018 godz. 9:00 – sala 201

Poprawkowa letnia sesja egzaminacyjna r.a. 2017/2018

I rok

Logika prawnicza – prof.zw. dr hab. M.Zieliński
13-09-2018
godz. 9.00, sala 7.

Prawo rzymskie  – dr hab. E. Gajda, prof. US
21-09-2018, godz. 10:00 – godz. 11:30 gr.1. A – K
21-09-2018, godz. 11:30 – godz. 13:00 gr. 2. L – P
21-09-2018, godz. 13:00 – godz. 14:30 gr.3. R – Z
sala 114. Egzamin pisemny.

Doktryny polityczno – prawne dr M. Tkaczuk
20-09-2018, godz. 8:30 gr. 1 od A – M
20-09-2018, godz. 9:00 9.30 gr. 2 od N – Z
sala 7.

Podstawy ekonomii – dr B. Niemczynowicz
14-09-2018
godz. 14:00, sala 7.


II rok

Prawo rzeczowe – dr K.Dadańska
13.09.2018
godz. 10:00,
godz. 08:00 I gr. A-M
godz. 10:00  II gr N-Ż
sala 114

Prawo karne – prof. dr hab. Ł. Pohl
14-09-2018, godz. 9:00
15-09-2018, godz. 9:00
pok. 304 A. Egzamin ustny.

Prawo administracyjne – prof. zw. dr hab. J. Sługocki
25-09-2018 godz. 11:00, sala 217.
19-09-2018
godz. 17:00, sala 7

Prawo konstytucyjne – dr hab. J. Ciapała, prof.US
21-09-2018
godz.9:00,
godz. 09:00  I gr. A-Ł
godz. 10:45   II gr. M–Ż
sala 7.

 

 


III rok

Prawo cywilne zobowiązania – dr Sz. Słotwiński
20-09-2018
godz. 10:00, sala 114.

Teoria prawa – dr A. Choduń
17-09-2018
godz. 10:00,  sala 7.

Prawo pracy – dr M. Rylski
14-09-2018
godz. 9:00, sala 114.

Postępowanie karne – dr M. Żbikowska
13-09-2018
godz. 15:00, sala 7.

Etyka zawodów prawniczych – dr B. Kanarek
21-09-2018
godz. 15:30, sala 219.


IV rok

Prawo i postępowanie podatkowe – prof.zw. dr hab. Z. Ofiarski
19-09-2018
godz. 11:00, sala 7

Prawo handlowe – dr hab. Z. Kuniewicz, prof. US
17-09-2018
godz. 9:00
sala 7 – od A do M
sala 114 – od N do Ż

Postępowanie cywilne – dr hab. K. Flaga-Gieruszyńska, prof.US
13-09-2018
godz. 9:00, sala 114.
godz. 10:00 I gr
godz. 10:30 II gr
sala 222.


V rok

Prawo i postępowanie podatkowe – prof.zw. dr hab. Z. Ofiarski
19-09-2018
godz. 11:00, sala 7

 

I rok

Logika prawnicza – dr O. Bogucki
17-09-2018
godz. 16:00, sala 114.

Prawo rzymskie – dr hab. E.Gajda, prof.US
21-09-2018
godz. 14:30, sala 114.
Egzamin pisemny.

Doktryny polityczno – prawne dr M. Tkaczuk
22-09-2018
godz. 09:00, sala 217.

Podstawy ekonomii – dr B. Niemczynowicz
14-09-2018,
godz. 16:00, sala 7.


II rok

Prawo konstytucyjne – prof.zw. dr hab. A. Bałaban
13-09-2018
godz. 18:00, sala 219.

Prawo administracyjne – dr hab. Aleksandra Monarcha –Matlak, prof.US
25-09-2018
godz. 16:00, sala 217.

Prawo karne – dr M. Nawrocki
22-09-2018
godz. 12:00, sala 222.

Prawo rzeczowe – dr K. Dadańska
14-09-2018
godz. 16:00, sala 217.

Egzamin warunkowy, dla powtarzających przedmiot oraz osób z różnicą programową z przedmiotu Prawo rzymskie: 21-09-2018 godz. 16:00, sala 114.


III rok

Postępowanie karne – dr M. Żbikowska
13-09-2018
godz. 16:00, sala 7.

Prawo pracy – dr B. Stanibuła
15-09-2018
godz. 10:00, sala 222.

Teoria prawa – dr O. Bogucki
17-09-2018
godz. 17:00, sala 114.

Prawo cywilne zobowiązania – dr Sz. Słotwiński
22-09-2018
godz. 10:00, sala 114.

Etyka zawodów prawniczych – dr B. Kanarek
21-09-2018
godz. 16:00, sala 219.


IV rok

Prawo i postępowanie podatkowe – prof. zw. dr hab. Z. Ofiarski
22-09-2018   
godz. 11:00, sala 7.

Prawo handlowe – dr hab. Z. Kuniewicz, prof.US
17-09-2018
godz. 16:00, sala 7.

Postępowanie cywilne – dr A. Klich
14-09-2018
godz. 17:00, sala 217.

 


.

I rok

Konstytucyjny system organów państwowych – dr B. Baczyńska
19-09-2018
godz. 10:00, sala 222.

Prawo cywilne z umowami w administracji – dr K . Dadańska
13-09-2018
godz. 12:00, sala 114.


II rok

Prawo administracyjne – dr hab. A. Monarcha-Matlak, prof.US
25-09-2018
godz. 10:00, sala 217.

Prawo pracy i prawo urzędnicze – dr M. Rylski
15-09-2018
godz. 9:00, sala 217.

Ustrój samorządu terytorialnego – dr W. Baranowska-Zając
20-09-2018
godz. 14:00, sala 222.

Prawo międzynarodowe publiczne – dr E. Cała-Wacinkiewicz
13-09-2018
godz. 10:00, sala 217.
(plus wpisy do indeksu)

Prawo pracy i prawo urzędnicze (problem-based learning) – dr M. Rylski
15-09-2018
godz. 9:30, sala 217.


III rok

Legislacja administracyjna – dr A. Choduń
14-09-2018
godz. 10:00, sala 217.

Postępowanie egzekucyjne w administracji – dr P. Kledzik
13-09-2018
godz. 14:00, sala 219.

.

I rok

Prawo bankowe – prof. zw. dr hab. Z. Ofiarski
22-09-2018 
godz. 11:00, sala 7.

Prawo administracyjne – dr hab. A. Monarcha-Matlak, prof.US
25-09-2018
godz. 10:30, sala 217.

Prawo karne skarbowe – dr M. Żbikowska
20-09-2018
godz. 11:00, sala 7.

Przygotowanie i finansowanie projektów Unii Europejskiej – dr E. Cała-Wacinkiewicz
13-09-2018
godz. 10:30, sala 217.


II rok

Postępowanie sądowo-administracyjne – dr P. Kledzik
13-09-2018
godz. 13:00, sala 219.

 

.

I rok

Nauka o przedsiębiorstwie – dr A. Wieczorek-Szymańska
13-09-2018
godz.10:00, sala 005 – ul. Mickiewicza 64 WNEIZ.

Prawo administracyjne – dr M. Michalak
20-09-2018
godz. 14:00, sala 217.

Prawo gospodarcze publiczne – dr hab. D. Wacinkiewicz
17-09-2018
godz. 16:00, sala 201.

Prawo Unii Europejskiej – dr B. Baczyńska
19-09-2018
godz. 11:00, sala 222.


II rok

Prawo podatkowe – prof.zw. dr hab. Z. Ofiarski
22-09-2018  
godz. 11:00  sala 7

Prawo karne skarbowe – dr M. Żbikowska
20-09-2018
godz. 12:00, sala 7.


III rok

Inwestycje i wycena przedsiębiorstw – dr hab. K.Byrka-Kita, prof. US
17-09-2018
godz. 10:00, sala 021A, 021B – ul. Mickiewicza 64.

 

.

I rok

Materialne prawo podatkowe – rozszerzone – prof.zw. dr hab. Z. Ofiarski
22-09-2018  
godz. 11:00, sala 7

Orzecznictwo sądów polskich i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Sprawach gospodarczych – dr B. Baczyńska
19-09-2018
godz. 12:00, sala 222.


II rok

Warsztaty podatkowe – dr hab. K. Święch-Kujawska, prof. US
13-09-2018
godz. 10:00, sala 201.

.