Organizacja roku akademickiego 2017/2018

Organizacja roku akademickiego 2017/2018

Harmonogram zjazdów NSP w roku akademickim 2017/2018

Rozkłady zajęć w semestrze zimowym 2017/2018

I rok SSP

II rok SSP

III rok SSP

IV rok SSP

V rok SSP

I rok NSP - Zjazdy wykładowe

I rok NSP - Zjazdy ćwiczeniowe

II rok NSP - Zjazdy wykładowe

II rok NSP - Zjazdy ćwiczeniowe

III rok NSP - Zjazdy wykładowe

III rok NSP - Zjazdy ćwiczeniowe

IV rok NSP - Zjazdy wykładowe

IV rok NSP - Zjazdy ćwiczeniowe

V rok - Zjazdy wykładowe

V rok NSP - Zjazdy ćwiczeniowe

I rok SSA I st.

II rok SSA I st.

III rok SSA I st.

I rok SSA II st.

II rok SSA II st.

I rok SSEP I st.

II rok SSEP I st.

III rok SSEP I st.

I rok SSEP II st.

II rok SSEP II st.