Seminarzyści prof. zw. dr hab. A. Bałabana – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego