Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

 

Kierunki studiów:

 

PRAWOstacjonarne i niestacjonarne jednolite studia magisterskie

 

ADMINISTRACJA –  studia stacjonarne I stopnia (pięć specjalności do wyboru: administracja samorządowa, administracja ochrony i obsługi prawnej, administracja morska, administracja zatrudnienia, doradztwo podatkowe)

 

ADMINISTRACJA –  studia stacjonarne II stopnia (siedem specjalności do wyboru: administracja bezpieczeństwa publicznego, administracja finansowa i gospodarcza, administracja gospodarowania nieruchomościami, administracja samorządowa, administracja ochrony środowiska, administracja ochrony zdrowia, administracja ogólna)

 

 

Kierunek prowadzony łącznie z Wydziałem Nauk Ekonomicznych i Zarządzania:

 

EKONOMICZNO-PRAWNYstudia stacjonarne I stopnia (dwie specjalności do wyboru: sektor prywatny, sektor publiczny)

 

EKONOMICZNO-PRAWNY studia stacjonarne II stopnia (dwie specjalności do wyboru: doradztwo podatkowe, doradztwo ekonomiczne i prawne).

Wydział posiada uprawnienia do nadawania tytułu doktora nauk prawnych oraz doktora habilitowanego.

 

Dlaczego warto studiować na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego?

– Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego jako jedyny w województwie zachodniopomorskim prowadzi studia na kierunku Prawo i oferuje najwięcej specjalności do wyboru przez studentów na kierunku Administracja. Oba te kierunki studiów posiadają pozytywną ocenę programową Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz zostały, podobnie jak w ubiegłorocznej edycji rankingu, najlepiej ocenione ze wszystkich kierunków prowadzonych na Uniwersytecie Szczecińskim w Rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy 2016”.

 

– Od wielu lat zajmujemy czołowe miejsce wśród wydziałów Uniwersytetu Szczecińskiego.

– Zdobyte u nas wykształcenie pozwala na podjęcie ciekawej, dobrze płatnej pracy.

– Studenci mają prawo ubiegania się o stypendia za wyniki w nauce i sporcie, o stypendium socjalne oraz zapomogi losowe.

 

Zadbaj o swoją przyszłość i dołącz do nas!

 

Adres do korespondencji:
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
Wydział Prawa i Administracji US
ul. Narutowicza 17a
70-240 Szczecin

E-mail: rekrutacja@wpiaus.pl