Rada wydziału, Senat US – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

Dziekan, Przewodniczący Rady Wydziału

dr hab.  Zbigniew Kuniewicz, prof. US

Prodziekani

dr hab. Małgorzata Ofiarska, prof. US – Prodziekan ds. Nauki i Jakości Kształcenia
dr hab. Marek Andrzejewski, prof. US – Prodziekan ds. Organizacji i Rozwoju
dr Beata KanarekProdziekan ds. Studenckich

Nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego

prof. zw. dr hab. Andrzej Bałaban
dr hab. Anna Barczak, prof. USk
dr hab. Jerzy Ciapała, prof. US
dr hab. Stanisław Czepita, prof. US
dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. US
dr hab. Ewa Gajda, prof. US
prof. zw. dr hab. Marek Górski
prof. dr  hab. Piotr Łaski
dr hab. Rajmund Molski, prof. US
dr hab. Aleksandra Monarcha-Matlak, prof.US
dr hab. Krystyna Nizioł, prof. US
prof. zw. dr hab. Zbigniew Ofiarski
prof. dr hab. Łukasz Pohl
dr hab. Pasquale Policastro, prof. US,  dr h.c.
prof. zw. dr hab. Janusz Sługocki
dr hab. Dorota Sokołowska, prof. US
dr hab. Katarzyna Święch-Kujawska, prof. US
dr hab. Magda Tarnowska-Sobecka, prof. US
dr hab. Daniel Wacinkiewicz
prof. zw. dr hab. Maciej Zieliński dr h.c. UŁ
prof. zw. dr hab. Bronisław Ziemianin

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich

dr Wojciech Bożek
dr Ewelina Cała-Wacinkiewicz
dr Aleksandra Klich
dr Ewa Kowalewska
dr Katarzyna Malinowska-Woźniak
dr Szymon Słotwiński
dr Radosław Zych
mgr Paweł Mańczyk
mgr Adrianna Ogonowska
mgr Adriana Tomczyk

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

mgr Elżbieta Giełczyk
mgr Natalia Jóźwiak
mgr Joanna Sotek

Przedstawiciele studentów studiów III stopnia

mgr Kamila Kraszewska

Przedstawiciele studentów

Jakub Baranowski
Jędrzej Henryk Gryko
Maria Piech
Bartłomiej Banaszek
Adrian Pluto Prondziński
Mateusz Dżugaj
Chrystian Kozina
Patryk W. Kupis
Paweł Nowotko

Członek Rady bez prawa głosu

prof. zw. dr hab. Adam Wątor

Przedstawiciele WPiA w Senacie Uniwersytetu Szczecińskiego:


prof. dr hab. Marek Górski – Prorektor US ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej
prof. dr hab. Łukasz Pohl
dr hab. Zbigniew Kuniewicz, prof. US
dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. US
dr Ewelina Cała-Wacinkiewicz

.

Przedstawiciele WPiA w komisjach senackich:

.

Komisja ds. Budżetu i Finansów

dr hab. Zbigniew Kuniewicz, prof. US

Komisja ds. Organizacyjno Prawnych

dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. US

Komisja ds. Kształcenia

dr Beata Kanarek

Komisja ds. Nagród i Odznaczeń

prof. zw. dr hab. Andrzej Bałaban

Komisja ds. Nauki

dr hab. Małgorzata Ofiarska, prof. US

Komisja ds. Współpracy Międzynarodowej

dr hab. Pasquale Policastro, prof. US, dr h.c.

Komisja ds. Wydawnictw

dr hab. Anna Barczak, prof. US