Dziekan, Przewodniczący Rady Wydziału

dr hab.  Zbigniew Kuniewicz prof. US

Prodziekani

dr hab.  prof. US Małgorzata OfiarskaProdziekan ds. Nauki i Jakości Kształcenia
dr hab. prof. US Marek AndrzejewskiProdziekan ds. Organizacji i Rozwoju
dr Beata KanarekProdziekan ds. Studenckich

Nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego

prof. zw. dr hab. Andrzej Bałaban
dr hab. prof. US Anna Barczak
dr hab. prof. US Jerzy Ciapała
dr hab. prof. US Stanisław Czepita
dr hab. prof. US Kinga Flaga-Gieruszyńska
dr hab. prof. US Ewa Gajda
prof. zw. dr hab. Marek Górski
dr hab. prof. US Piotr Łaski
dr hab. prof. US Rajmund Molski
dr hab.prof.US Aleksandra Monarcha-Matlak
dr hab.  prof. US Krystyna Nizioł
prof. zw. dr hab. Zbigniew Ofiarski
prof. dr hab. Łukasz Pohl
dr hab. prof. US Pasquale Policastro dr h.c.
prof. zw. dr hab. Janusz Sługocki
dr hab. prof. US Dorota Sokołowska
dr hab. prof. US Katarzyna Święch-Kujawska
dr hab. prof. US Magda Tarnowska-Sobecka
dr hab. Daniel Wacinkiewicz, prof. US
prof. zw. dr hab. Maciej Zieliński dr h.c. UŁ
prof. zw. dr hab. Bronisław Ziemianin

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich

dr Wojciech Bożek
dr Ewelina Cała-Wacinkiewicz
dr Aleksandra Klich
dr Ewa Kowalewska
dr Katarzyna Malinowska-Woźniak
dr Szymon Słotwiński
dr Radosław Zych
mgr Paweł Mańczyk
mgr Adrianna Ogonowska
mgr Adriana Tomczyk

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

mgr Elżbieta Giełczyk
mgr Natalia Jóźwiak
mgr Joanna Sotek

Przedstawiciele studentów studiów III stopnia

mgr Joanna Marendziak

Przedstawiciele studentów

Jakub Baranowski
Michał Jerzy Bułatowicz
Jędrzej Henryk Gryko
Alex Iwan
Krystian Kośmider
Chrystian Kozina
Patryk W. Kupis
Mikołaj Kuźniarski
Radosław Mikołajczyk

Członek Rady bez prawa głosu

prof. zw. dr hab. Adam Wątor

Przedstawiciele WPiA w Senacie Uniwersytetu Szczecińskiego:


prof. dr hab. Marek Górski – Prorektor US ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej
prof. dr hab. Łukasz Pohl
dr hab. Zbigniew Kuniewicz prof. US
dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska prof. US
dr Ewelina Cała-Wacinkiewicz

.

Przedstawiciele WPiA w komisjach senackich:

.

Komisja ds. Budżetu i Finansów

dr hab. Zbigniew Kuniewicz, prof. US

Komisja ds. Organizacyjno Prawnych

dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska prof. US

Komisja ds. Kształcenia

dr Beata Kanarek

Komisja ds. Nagród i Odznaczeń

prof. zw. dr hab. Andrzej Bałaban

Komisja ds. Nauki

dr hab. Małgorzata Ofiarska prof. US

Komisja ds. Współpracy Międzynarodowej

dr hab. Pasquale Policastro prof. US

Komisja ds. Wydawnictw

dr hab. Anna Barczak prof. US