I r. SSEP – Wgląd w prace egzaminacyjne z przedmiotu Prawo cywilne cz. ogólna i rzeczowa – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego