I r. SSA I st. – Wgląd do prac egzaminacyjnych z przedmiotu Historia administracji – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego