Przewody doktorskie

mgr Dorota Sobolewska
Recenzja – prof. dr hab Krzysztof Pietrzykowski
Recenzja – dr hab. Joanna Haberko

mgr Justyna Lisińska
Recenzja – prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz
Recenzja – prof. dr hab. Tomasz Grzegorczyk

Zakończone przewody doktorskie