Przewody doktorskie

mgr Paweł Mańczyk 
Streszczenie – mgr Paweł Mańczyk, 
Recenzja – dr hab. Marcin Miemiec, prof. UWr,
Recenzja – dr hab. Marek Zdebel, prof UŚ 

Zakończone przewody doktorskie