• 24 WRZ 18
  Przedłużenie rekrutacji na studia podyplomowe „Prawo Pracy”

  Przedłużenie rekrutacji na studia podyplomowe „Prawo Pracy”

   

  Rekrutacja trwa od 12.06.2018 r. do 30.09.2018 r.

   

  W dniach 12.06.2018 – 30.09.2018 r. trwa elektroniczna rekrutacja.

   

  UWAGA! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

  Zarejestruj się: https://e-podyplomowe.univ.szczecin.pl/erekrutacjanew/index.php

   

  Dokumenty

  – podanie – kwestionariusz kandydata na studia,

  – 2 zdjęcia legitymacyjne,

  – odpis dyplomu ukończenia studiów,

  – kserokopia dowodu osobistego.

   

  Załączniki

  Podanie – kwestionariusz kandydata

   

  Termin składania dokumentów

  Komplet wymaganych dokumentów można przesłać pocztą tradycyjną w terminie do dnia 30.09.2018 r. na adres:

  Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Szczeciński
  ul. Narutowicza 17a, 70-240 Szczecin
  z dopiskiem „Studia Podyplomowe Prawo Pracy”

   

  lub dostarczyć osobiście:

  Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Szczeciński
  ul. Narutowicza 17a, 70-240 Szczecin
  pok. 102 lub pok. 202  w dniach 17.09.2018 – 21.09.2018 r. w godzinach 10:00 – 12:00.

   

  Więcej informacji na stronie: http://wpia.usz.edu.pl/prawo-pracy-3/prawo-pracy/