Obsługa administracyjna Słuchaczy Studiów Podyplomowych Prawa Administracyjnego i Samorządowego 

Obsługę administracyjną Słuchaczy Studiów Podyplomowych Prawa Administracyjnego i Samorządowego prowadzi:

mgr Elżbieta Giełczyk
tel. 91 444 28 53
e-mail: elzbieta.gielczyk@wpiaus.pl

Uniwersytet Szczeciński
Wydział Prawa i Administracji
Sekretariat Studiów Podyplomowych
ul. Narutowicza 17a,
70-240 Szczecin
pok. 114