Uwaga: W rozkładzie zajęć – aktualizacja z dnia 03 grudnia 2018 r.


Obsługę administracyjną Słuchaczy Studiów Podyplomowych Prawa Administracyjnego i Samorządowego prowadzi:

mgr Agnieszka Król
tel. 91 444 28 18
e-mail: agnieszka.krol@usz.edu.pl

Uniwersytet Szczeciński
Wydział Prawa i Administracji
ul. Narutowicza 17a,
70-240 Szczecin
p.4