• 23 PAŹ 17

  mgr Łukasz Buczek

  Stanowisko: Asystent

  e-mail: lukasz.buczek@usz.edu.pl
  telefon służbowy: (91) 444 28 75

  ul. Narutowicza 17a
  pok. 304b

  Dyżur dydaktyczny: czwartek, godz. 12.00 – 13.00,
  Konsultacje: czwartek, godz. 16:45–17:45

  Tygodniowy rozkład zajęć - mgr Łukasz Buczek

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. Glosa do wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 3 sierpnia 2016 r., III K 16/16 (w którym przypisano Markowi M., ps. Oczko oraz Markowi D., ps. Duduś pomocnictwo do zabójstwa w zamiarze ewentualnym), (w:) S. Bylina, M. Cupryjak, P. Nowak (red.), Wielowymiarowe Ujęcie Bezpieczeństwa Społecznego. Prawo – Przestępczość – Terroryzm, Szczecin 2016, s. 129-138, ISBN 978-83-7518-817-2.
  2. Nieletni w wieku powyżej lat 15 jako sprawca przestępstwa tzw. czynnej napaści (art. 223 § 2 k.k.), (w:) S. Bylina, M. Cupryjak, P. Nowak (red.), Wielowymiarowe Ujęcie Bezpieczeństwa Społecznego. Prawo – Przestępczość – Terroryzm, Szczecin 2016, s. 53-63, ISBN 978-83-7518-817-2.
  3. Postępowanie dowodowe przed sądem ad quem w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania karnego, (w:) J. Żylińska, M. Filipowska-Tuthill (red.), Wrocław 2016, s. 35-45, ISBN 978-83-944504-2-7.
  4. Rola trzeciego sektora w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej, (w:) R. Kordonski, O. Struk, J. Ruciński (red.), Rozwój społeczności międzynarodowej: przeszłość oraz nowe wyzwania. Tom 2, Lwów – Warszawa 2016, s. 343-350, ISBN 978-617-7193-59-2.
  5. Roszczenie o zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych przy kontroli lotniskowej, (w:) P. Bieś-Srokosz, M. Mazgaj (red.), Współczesne problemy prawa publicznego i prawa prywatnego, Częstochowa 2016, s. 11-21, ISBN 978-83-7455-506-7.

    

  Artykuły

  1. Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 września 2015 r. (sygn. akt P 37/14), Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ 2016, nr 2.
  2. Zmiany naprawcze w instytucji kary łącznej (w art. 85 par. 3 k.k.) w świetle nowelizacji Kodeksu karnego z 2016 r. – próba oceny, Przegląd Prawniczy Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland, 2016, z. 4, s. 151-168.