• 19 PAŹ 17

  mgr Krzysztof Kubasik

  Stanowisko: Asystent

  e-mail: krzysztof.kubasik@usz.edu.pl
  telefon służbowy: (91) 444 28 87

  ul. Narutowicza 17a
  pok. 105

  Dyżur dydaktyczny: czwartek, godz. 12:00–13:00
  Konsultacje: poniedziałek, godz. 15:00–16:00
  Dodatkowe konsultacje dla studentów niestacjonarnych:
  24.03.2018 r., godz. 10:00-11:00
  14.04.2018 r., godz. 10:00-11:00
  19.05.2018 r., godz. 10:00-11:00
  02.06.2018 r., godz. 10:00-11:00
  15.06.2018 r., godz. 10:00-11.00

  Tygodniowy rozkład zajęć - mgr Krzysztof Kubasik

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. O niedopuszczalności umowy darowizny na wypadek śmierci, (w:) Współczesne problemy Prawa rodzinnego i spadkowego, pod red. M. Andrzejewskiego, K. Dadańskiej, Wydawca volumina.pl, Szczecin 2014, s. 121 – 135 (współautor A. Tomczyk).

   

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku obcym

  1. Changes in Polish consumer law in light of European Union law, (w:) K. Flaga-Gieruszyńska, E. Cała-Wacinkiewicz, D. Wacinkiewicz (red.), The safety of the individual and of the group in private and public law – a collection of studies, Jacob of Paradyż University of Applied Sciences in Gorzów Wielkopolski, Gorzów Wielkopolski 2015, s. 23-33.

   

  Artykuły

  1. Forma rozrządzeń na wypadek śmierci po wejściu w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r., Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego, T. 15, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 3352, pod red. M. Pazdana, Katowice 2014, s. 9-29 (współautor K. Dadańska).
  2. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego – Izby Cywilnej z dnia 6 grudnia 2012 r., III CZP 76/12, Przegląd Sądowy 2015, nr 1, s. 135 – 140 (współautor Z. Kuniewicz).