• 23 PAŹ 17

  mgr Ewa Michałkiewicz

  Stanowisko: Asystent

  e-mail: ewa.michalkiewicz@usz.edu.pl
  telefon służbowy: (91) 444 28 37

  ul. Narutowicza 17a
  pok. 310

  Dyżur dydaktyczny: czwartek, godz. 12.00 – 13.00,
  Konsultacje: czwartek, godz. 11:00–12:00

  Tygodniowy rozkład zajęć - mgr Ewa Michałkiewicz

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. Współczesne ramy wolności wypowiedzi w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, (w:) Reviewed Proceedings of the International Scientific Conference on Pravni Rozpravy 2016. International Scientific Conference on Law and Law Studies „Theory, Evolution, Practices of Law”, vol. VI, February 22-26, 2016, Wydawnictwo Magnanimitas, Hradec Kralove, The Czech Republic 2016, s. 156-167 (publikacja elektroniczna wydana na płycie CD).
  2. Działalność organizacji międzynarodowych oraz prawne rozwiązania krajowe w ramach zwalczania handlu substancjami odurzającymi i psychotropowymi, (w:) D. Nowalska-Kapuśnik (red.), New addictions. Od dopalaczy do portali społecznościowych, Wydawca Wydawnictwo internetowe e-bookowo, publikacja w wersji elektronicznej e-book 2016, s. 11-45.
  3. Europejski nakaz ochrony w polskim postępowaniu karnym, (w:) Lambrecht-Halla D., Szymański P. (red.), Współczesne nowelizacje prawa karnego i cywilnego. Publikacja pokonferencyjna panelu prawnego Międzydyscyplinarnej Konferencji Doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydawca Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2016, s. 25-42. ISBN 978-83-7867-354-5.

   

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku obcym

  1. The Legislative process in Poland for the implementation of the directives: ratification or a constructive approach to pursue the obligations stemming from European law , (w:) Reviewed Proceedings of the International Scientific Conference on Pravni Rozpravy 2017. International Scientific Conference on Law and Law Studies „ Law and Safeness”, vol. VII, February 20-22, 2017, Wydawnictwo Magnanimitas, Hradec Kralove, The Czech Republic 2017, s. 35-44. ISBN 978-80-87952-18-4 (publikacja elektroniczna wydana na płycie CD ) (współautor Milczarek Ewa).

   

  Artykuły

  1. Prawo do prywatności w dobie Internetu, Prawo Mediów Elektronicznych 2015, nr 2, s. 53-64 (współautor Milczarek E.).
  2. Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w aspekcie praw człowieka i obywatela, Prawo Mediów Elektronicznych 2016, nr 2, s. 60-66.