• 03 PAŹ 18

  dr Mateusz Tomczyk

  Stanowisko: Adiunkt

  e-mail: mateusz.tomczyk@usz.edu.pl
  telefon służbowy: (91) 444 28 66

  ul. Narutowicza 17a
  pok. 330

  Dyżur dydaktyczny: czwartek, godz. 12:00 – 12:45
  Konsultacje: wtorek, godz. 11.45 – 12.30 (od 14 grudnia – piątek, godz. 12.45 – 13:30).

  Dodatkowe konsultacje dla studentów niestacjonarnych: piątek, godz. 20.00 – 20.45

   

  Publikacje do dnia 1.10.2018 r., które nie są afiliowane na rzecz WPiA US

  Artykuły

  1. Foto-clubbing. Aspekty prawne, Edukacja Humanistyczna, Półrocznik myśli społeczno-pedagogicznej, Wyższa Szkoła Humanistyczna w Szczecinie, Szczecin 2012, nr 1/26, s. 171-179.
  2. Społeczne niebezpieczeństwo, jako cecha faktyczna karalnego przywłaszczenia autorstwa lub karalnego wprowadzenia w błąd co do autorstwa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Prawo 17, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015, nr 89, s. 110-138.
  3. Przywłaszczenie prawa majątkowego do nieruchomości i lokalu w spółdzielni, Acta Iuris Stetinensis. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2016, nr 14, s. 106-120.
  4. Zasada nullum crimen sine lege certa i jej ograniczenia na tle języka etnicznego, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny UAM, Poznań 2018, z. II, s. 101-114.