• 11 GRU 17

  dr Beata Małgorzata Stanibuła

  Stanowisko: Adiunkt

  e-mail: beata.stanibula@usz.edu.pl
  telefon służbowy: (91) 444 28 51

  ul. Narutowicza 17a
  pok. 323

  Dyżur dydaktyczny: czwartek, godz. 12:00–13:00
  Konsultacje: piątek, godz. 17:45–18:45
  Dodatkowe konsultacje dla studentów niestacjonarnych:
  03.03.2018 r., godz. 11.45-12.45
  17.03.2018 r., godz. 11.45-12.45
  24.03.2018 r., godz. 13.45-14.45
  07.04.2018 r., godz. 11.45-12.45
  14.04.2018 r., godz. 13.45-14.45
  21.04.2018 r., godz. 11.45-12.45
  12.05.2018 r., godz. 11.45-12.45
  19.05.2018 r., godz. 13.45-14.45
  26.05.2018 r., godz. 11.45-12.45
  2.06.2018 r., godz. 13.45-14.45
  9.06.2018 r., godz. 11.45-12.45
  16.06.2018 r., godz. 13.45-14.45
  23.06.2018 r., godz. 11.45-12.45

  Tygodniowy rozkład zajęć

  Publikacje do dnia 1.3.2018 r., które nie są afiliowane na rzecz WPiA US

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. Zatrudnianie nauczycieli w ramach stosunku pracy – zasady ogólne, (w:) M. Pyter, A. Balicki (red.), Prawo oświatowe. Stan obecny i perspektywy rozwoju, Lublin 2010.
  2. Podstawy prawa pracy, (w:) J. Parchomiuk (red.), Ekoturystyka szansą rozwoju Roztocza, Lublin 2010.
  3. Prawo wspólnotowe a elastyczny czas pracy w Polsce, (w:) W. Bednaruk, M. Bielecki, G. Kowalski, P. Wiśniewski (red.), Unia Europejska 2009/2010. Aksjologia. Gospodarka i Ochrona Środowiska, Lublin 2010.

   

  Artykuły

  1. Ewolucja zasad stosowania zadaniowego czasu pracy, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2005, nr 8.
  2. Przesłanki i tryby wprowadzania zadaniowego czasu pracy, Monitor Prawa Pracy 2006, nr 12.
  3. Prawne ramy przerywanego czasu pracy, Polityka Społeczna 2007, nr 2.
  4. Ogólna charakterystyka szczególnych systemów czasu pracy, Ius et administratio 2007, z. 1 (13).
  5. Status prawny związków zawodowych Straży Granicznej, Roczniki Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL 2012/2013, nr 8-9.
  6. Problematyka stosowania ogólnych przepisów o czasie pracy, instytucji przestoju i przepisów BHP w zadaniowym systemie czasu pracy, Roczniki Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL 2013/I.
  7. Problematyka podnoszenia przez pracowników kwalifikacji zawodowych – ewolucja zmian. Uwagi na tle obowiązującej i poprzedzającej regulacji, Roczniki Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL 2014/2015, nr 10-11.
  8. Ograniczenia w zakresie swobody kształtowania treści umownego stosunku pracy, Roczniki Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL 2014/2015, nr 10-11.