Oferty pracy dla studentów i absolwentów

 • Praktyki w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Szczecinie przyjmuje na praktyki studentów wszystkich kierunków i lat studiów, a także absolwentów na staże absolwenckie. Warunkiem jest wiek nieprzekraczający 30 lat. Praktyki i staże mogą być nieodpłatne lub odpłatne.   Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Panią Magdaleną Sikorską tel. 91 459 61 39 mail magdalena.sikorska@zus.pl w celu ustalenia

 • Praktyki w Sądzie Rejonowym Szczecin Prawobrzeże i Zachód

  W Sądzie Rejonowym Szczecin Prawobrzeże i Zachód istnieje możliwość odbywania praktyk przez cały rok kalendarzowy, w szczególności w charakterze protokolanta na rozprawie, we wszystkich wydziałach sądu. W przypadku praktyk odbywanych poza miesiącami wakacyjnymi możliwe jest dostosowanie godzin odbywania praktyk do planu zajęć na uczelni. Oferta praktyk skierowana jest do studentów wszystkich kierunków studiów (Prawo, Administracja,

 • ABK – rozmowy rekrutacyjne w czasie Giełd Pracy

  Szanowni Państwo, w czasie Giełd Pracy organizowanych przez Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Szczecińskiego w dniach 13-14.03.2018 r. na Wydziałach Zarządzania i Ekonomiki Usług oraz Nauk Ekonomicznych i Zarządzania będziecie Państwo mogli spotkać się z pracodawcami. W tym samym czasie część z pracodawców prowadzić będzie wstępne rozmowy rekrutacyjne. Nie trzeba udawać się do siedziby firmy – można

 • Oferta pracy w Kancelarii Adwokackiej Zbigniew Barwina

  Kancelaria adwokacka poszukuję aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego lub absolwenta prawa, który byłby zainteresowana pracą w  kancelarii. Oferujemy korzystne warunki zatrudnienia oraz możliwość rozwoju zawodowego w młodym i dynamicznym zespole. Chętnie nawiążemy współpracę z osobą dysponującą znajomością języka angielskiego lub niemieckiego.   Proszę Panie lub Panów aplikantów adwokackich i radcowskich oraz absolwentów prawa o przesyłanie ofert pocztą