dr Daniel Wacinkiewicz

1. Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (pobierz)

2. Autoreferat (pobierz)

3. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

29 kwietnia 2016 r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów wszczyna

postępowanie w celu przeprowadzenia postępowania

habilitacyjnego dra Daniela Wacinkiewicza w dziedzinie nauk

prawnych, w dyscyplinie prawo.

20 maja 2016 r. – Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu

Szczecińskiego wyraża zgodę na przeprowadzenie

postępowania habilitacyjnego dra Daniela Wacinkiewicza.

7 czerwca 2016 r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołuje komisję habilitacyjną w składzie:

– przewodniczący komisji – prof. Mirosław Stec – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,

– sekretarz komisji – dr hab. Małgorzata Ofiarska – Uniwersytet Szczeciński,

– recenzent – dr hab. Joanna Jagoda – Uniwersytet Śląski w Katowicach,

– recenzent – prof. Dariusz Kijowski – Uniwersytet w Białymstoku,

– recenzent – prof. Hubert Izdebski – Uniwersytet Warszawski,

– członek komisji – prof. Bartosz Rakoczy – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,

– członek komisji – prof. Janusz Sługocki – Uniwersytet Szczeciński.

UCHWAŁA NR 24/2016/2017 o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego dr. Danielowi Wacinkiewiczowi

dr Iwona Szymczak

1. Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (pobierz)

2. Autoreferat (pobierz)

3. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

23 marca 2015 – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów wszczyna

postępowanie w celu przeprowadzenia postępowania

habilitacyjnego dr Iwony Szymczak w dziedzinie nauk

prawnych, w dyscyplinie prawo.

24 kwietnia 2015 – Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu

Szczecińskiego wyraża zgodę na przeprowadzenie

postępowania habilitacyjnego dr Iwony Szymczak.

2 czerwca 2015 – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołuje komisję habilitacyjną w składzie:

– przewodniczący komisji – dr hab. Tomasz Sokołowski – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

– sekretarz komisji – dr hab. Marek Andrzejewski – Uniwersytet Szczeciński

– recenzent – dr hab. Marcin Orlicki – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

– recenzent – dr hab. Dorota Maśniak – Uniwersytet Gdański

– recenzent – dr hab. Zbigniew Kuniewicz – Uniwersytet Szczeciński

– członek komisji – dr hab. Maria Boratyńska – Uniwersytet Warszawski

– członek komisji – prof. Tadeusz Smyczyński – Uniwersytet Szczeciński

10 marca 2016 r. – Posiedzenie Komisji

dr Krystyna Nizioł

1. Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (pobierz)

2. Autoreferat (pobierz)

3. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego
29 stycznia 2014 – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów wszczyna
postępowanie w celu przeprowadzenia postępowania
habilitacyjnego dr Krystyny Nizioł w dziedzinie nauk
prawnych, w dyscyplinie prawo.
28 lutego 2014 – Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Szczecińskiego wyraża zgodę na przeprowadzenie
postępowania habilitacyjnego dr Krystyny Nizioł.
1 kwietnia 2014 – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołuje
komisję habilitacyjną w składzie:
– przewodniczący komisji – prof. Wojciech Łączkowski –
Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu
– sekretarz komisji – dr hab. Rajmund Molski – Uniwersytet
Szczeciński
– recenzent – dr hab. Tomasz Nieborak – Uniwersytet
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
– recenzent – prof. Jan Głuchowski – Wyższa Szkoła
Bankowa w Toruniu
– recenzent – dr hab. Wiesława Miemiec – Uniwersytet
Wrocławski
– członek komisji – dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler –
Uniwersytet Gdański
– członek komisji – prof. Zbigniew Ofiarski – Uniwersytet
Szczeciński
2 września 2014 r. – Posiedzenie Komisji habilitacyjnej

Nadanie stopnia doktor habilitowanej 16 września 2014 r.

Uchwała nr 96/2013/2014 Rady Wydziału Prawa i Administracji z dnia 16 września 2014 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo dr Krystynie Nizioł

dr Jarosław Dobkowski

1. Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (pobierz)

2. Autoreferat (pobierz)

3. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

08 października 2013 – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów wszczyna postępowanie w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Jarosława Dobkowskiego w dziedzinie nauk prawnych, w dyscyplinie prawo.

6 grudnia 2013 – Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego wyraża zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Jarosława Dobkowskiego.

7 stycznia 2014 Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołuje komisję habilitacyjną w składzie:

– przewodniczący komisji – dr hab. Marek Szewczyk – Uniwersytet
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

– sekretarz komisji – dr hab. Małgorzata Ofiarska – Uniwersytet
Szczeciński

– recenzent – dr hab. Stanisław Pieprzny – Uniwersytet Rzeszowski

– recenzent – prof. dr hab. Jacek Jagielski – Uniwersytet Warszawski

– recenzent – prof. dr hab. Andrzej Bałaban – Uniwersytet Szczeciński

– członek komisji – dr hab. Tomasz Bąkowski – Uniwersytet Gdański

– członek komisji – prof. dr hab. Janusz Sługocki – Uniwersytet
Szczeciński

22 września 2014 r. – Posiedzenie Komisji Habilitacyjnej

3 października 2014 r. – Nadanie stopnia doktora habilitowanego

Uchwała nr 1/2014/2015 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego dr. Jarosławowi Dobkowskiemu.

dr Wojciech Gonet

1. Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (pobierz)

2. Autoreferat (pobierz)

3. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego
– 20 listopada 2013 – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów wszczyna postępowanie w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dra Wojciecha Goneta w dziedzinie nauk prawnych, w dyscyplinie prawo.
– 6 grudnia 2013 Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego wyraża zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dra Wojciecha Goneta.
– 7 stycznia 2014 Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów
powołuje komisję habilitacyjną w składzie:
– przewodniczący komisji – dr hab. Marek Zdebel – Uniwersytet Śląski w Katowicach
– sekretarz komisji – dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska – Uniwersytet Szczeciński
– recenzent – dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic – Uniwersytet Śląski w Katowicach
– recenzent – dr hab. Elżbieta Kornberger-Sokołowska – Uniwersytet Warszawski
– recenzent – prof. Zbigniew Ofiarski – Uniwersytet Szczeciński
– członek komisji – dr hab. Małgorzata Stahl – Uniwersytet Łódzki
– członek komisji – dr hab. Rajmund Molski – Uniwersytet Szczeciński

– 24 września 2014 r. – Posiedzenie Komisji habilitacyjnej

– 3 października – Nadanie stopnia doktora habilitowanego

Uchwała nr 2/2014/2015 Rady Wydziału Prawa i Administracji US w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych dr. Wojciechowi Gonetowi

dr Janusz Gajda

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (pobierz)

Autoreferat (pobierz)

Skład Komisji Habilitacyjnej

1. przewodniczący komisji – prof. dr hab. Marek Kuryłowicz – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
2. sekretarz komisji – dr hab. Marek Andrzejewski, prof. US – Uniwersytet Szczeciński
3. recenzent – prof. dr hab. Krzysztof Pietrzykowski – Uniwersytet Warszawski
4. recenzent – prof. dr hab. Janina Panowicz-Lipska – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
5. recenzent – prof. dr hab. Tadeusz Smyczyński – Uniwersytet Szczeciński
6. członek komisji – dr hab. Tomasz Sokołowski, prof. UAM – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
7. członek komisji – dr hab. Zbigniew Kuniewicz, prof. US – Uniwersytet Szczeciński

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

– 28 maja 2013 – wszczęcie postępowania habilitacyjnego
– 05 listopada 2013 – powołanie Komisji Habilitacyjnej
– 17 grudnia 2013 – przygotowanie recenzji
– 24 marca 2014 – spotkanie Komisji Habilitacyjnej.

Nadanie stopnia doktora habilitowanego: 4 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 59/2013/2014 w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo dr Januszowi Gajdzie.