Góra

WYNIKI EGZAMINÓW
NA APLIKACJE

Wysokie miejsce WPiA US

Wydział Prawa
i Administracji

Uniwersytet Szczeciński

Studencka Poradnia
Prawna

Wydziału Prawa i Administracji US

Zostań twarzą
Uniwersytetu Szczecińskiego

Aktualności

  • 21 LUT 18

  Praktyki w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Szczecinie przyjmuje na praktyki studentów wszystkich kierunków i lat studiów, a także absolwentów na staże absolwenckie. Warunkiem jest wiek nieprzekraczający 30 lat. Praktyki i staże mogą być nieodpłatne lub odpłatne.   Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Panią Magdaleną Sikorską tel. 91 459 61 39 mail magdalena.sikorska@zus.pl w celu ustalenia

  Czytaj więcej →
  • 21 LUT 18

  Praktyki w Sądzie Rejonowym Szczecin Prawobrzeże i Zachód

  W Sądzie Rejonowym Szczecin Prawobrzeże i Zachód istnieje możliwość odbywania praktyk przez cały rok kalendarzowy, w szczególności w charakterze protokolanta na rozprawie, we wszystkich wydziałach sądu. W przypadku praktyk odbywanych poza miesiącami wakacyjnymi możliwe jest dostosowanie godzin odbywania praktyk do planu zajęć na uczelni. Oferta praktyk skierowana jest do studentów wszystkich kierunków studiów (Prawo, Administracja,

  Czytaj więcej →
  • 21 LUT 18

  IV r. SSP i NSP – Prawo Unii Europejskiej – ogłoszenie Dziekanatu

  Informujemy, iż zgodnie z decyzją  Pani Dziekan dr B. Kanarek, osoby, które nie przystąpiły do egzaminu z przedmiotu Prawo Unii Europejskiej w pierwszym terminie sesji egzaminacyjnej i mają zgodę na przystąpienie do tegoż egzaminu w terminie późniejszym tj. w dniu 24.02.2018r – ewentualny termin egzaminu poprawkowego dla tych osób wyznaczono na dzień 8.03.2018r. o godz, 10.30 sala 220 Narutowicza

  Czytaj więcej →
  • 21 LUT 18

  Konsultacje i dyżur dydaktyczny dr hab. prof. US Kingi Flagi-Gieruszyńskiej w dniu 22 lutego br.

  W dniu 22 lutego br. konsultacje i dyżur dydaktyczny dr hab. prof. US Kingi Flagi-Gieruszyńskiej nie odbędą się.

  Czytaj więcej →

Na skróty