Góra

WYNIKI EGZAMINÓW
NA APLIKACJE

Wysokie miejsce WPiA US

Wydział Prawa
i Administracji

Uniwersytet Szczeciński

Studencka Poradnia
Prawna

Wydziału Prawa i Administracji US


Start
rekrutacji

Aktualności

  • 20 CZE 18

  IV r. SSP – Wyniki zapisów na dwa przedmioty do wyboru

  Uprzejmie informujemy, że w wyniku zapisów na dwa przedmioty  do wyboru PDW-25, w roku 2018/2019 będą realizowane następujące wykłady: Ochrona praw człowieka – dr hab. Jerzy Ciapała, prof. US, Źródła prawa polskiego, międzynarodowego i unijnego – prof. zw. dr hab. Andrzej Bałaban, Prawo organizacji międzynarodowych – dr Ewelina Cała-Wacinkiewicz, Prawo wykroczeń – dr Magdalena Kowalewska-Łukuć.

  Czytaj więcej →
  • 20 CZE 18

  IV r. NSP – Wyniki zapisów na dwa przedmioty do wyboru

  Uprzejmie informujemy, że w wyniku zapisów na dwa przedmioty  do wyboru PDW-15 , w roku 2018/2019 będą realizowane trzy wykłady: Prawo wykroczeń, prowadzący dr Konrad Burdziak, Ochrona praw człowieka, prowadzący dr hab. Jerzy Ciapała, prof. US, Prawo organizacji międzynarodowych, prowadzący dr Ewelina Cała-Wacinkiewicz.   Studenci, którzy dokonali innego wyboru oraz studenci, którzy nie brali udziału

  Czytaj więcej →
  • 20 CZE 18

  I r. SSP – Wyniki zapisów na przedmiot do wyboru

  Uprzejmie informujemy, że w wyniku zapisów na przedmiot  do wyboru PDW-25 , w roku 2018/2019 będą realizowane dwa wykłady: Kryminologia, prowadzący: dr Magdalena Kowalewska-Łukuć. System pomocy prawnej w sprawach cywilnych: prowadzący dr Aleksandra Klich.   Studenci, którzy dokonali innego wyboru oraz studenci, którzy nie brali udziału w zapisach zobowiązani są dokonać wyboru  jednego z ww.

  Czytaj więcej →
  • 20 CZE 18

  IV r. SSP – Wyniki zapisów na wersję przedmiotu Międzynarodowe prawo prywatne

  Uprzejmie informujemy, że na V roku stacjonarnego Prawa w roku akademickim 2018/2019 przedmiot MIĘDZYNARODOWE PRAWO PRYWATNE będzie realizowany w dwóch wersjach: 1)      w wersji  problem-based learning  – utworzyła się jedna grupa złożona z 30 osób, które jako pierwsze zapisały się na tę wersję przedmiotu (lista studentów zostanie podana w terminie późniejszym), 2)      w wersji klasycznej

  Czytaj więcej →

Na skróty