Góra

WYNIKI EGZAMINÓW
NA APLIKACJE

Wysokie miejsce WPiA US

Wydział Prawa
i Administracji

Uniwersytet Szczeciński

Studencka Poradnia
Prawna

Wydziału Prawa i Administracji US


Start
rekrutacji

Aktualności

  • 20 CZE 18

  IV r. NSP – Wyniki zapisów na moduły przedmiotów

  Uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzonych zapisów na zajęcia do wyboru – w roku akademickim 2018/2019 na V roku studiów stacjonarnych spośród sześciu MODUŁÓW (oznaczonych literami A, B, C, D, E, F) realizowane będą dwa: moduł B i C. Studenci, którzy nie dokonali wyboru, a także Ci którzy zapisali się na inne moduły – zobowiązani

  Czytaj więcej →
  • 20 CZE 18

  IV r. SSP – Wyniki zapisów na moduły przedmiotów

  Uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzonych zapisów na zajęcia do wyboru – w roku akademickim 2018/2019 na V roku studiów stacjonarnych spośród sześciu MODUŁÓW (oznaczonych literami A, B, C, D, E, F) realizowane będą dwa: moduł B i C. Studenci, którzy nie dokonali wyboru, a także Ci którzy zapisali się na inne moduły – zobowiązani

  Czytaj więcej →
  • 20 CZE 18

  III r. NSP – Wyniki zapisów na moduły przedmiotów

  Uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzonych zapisów na zajęcia do wyboru – w roku akademickim 2018/2019  na IV roku studiów stacjonarnych spośród sześciu MODUŁÓW (oznaczonych literami A, B, C, D, E, F) realizowane będą dwa: moduł B i C. Studenci, którzy nie dokonali wyboru, a także Ci którzy zapisali się na inne moduły – zobowiązani

  Czytaj więcej →
  • 20 CZE 18

  III r. SSP – Wyniki zapisów na moduły przedmiotów

  Uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzonych zapisów na zajęcia do wyboru – w roku akademickim 2018/2019 –  na IV roku studiów stacjonarnych spośród sześciu MODUŁÓW (oznaczonych literami A, B, C, D, E, F) realizowane będą dwa: moduł B i C. Studenci, którzy nie dokonali wyboru, a także Ci którzy zapisali się na inne moduły –

  Czytaj więcej →

Na skróty