Góra

Wydział Prawa
i Administracji

Uniwersytet Szczeciński

Studencka Poradnia
Prawna

Wydziału Prawa i Administracji US

WYNIKI EGZAMINÓW
NA APLIKACJE

Wysokie miejsce WPiA US

Wykład otwarty

Ustroje a warunki życia w kraju
Leszek Balcerowicz
18 stycznia 2019, 10:30

Aktualności

  • 10 LUT 17

  Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Prawa Rzymskiego, Historii Prawa i Doktryn Polityczno-Prawnych

  Dziekan  Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Prawa Rzymskiego, Historii Prawa i Doktryn Polityczno-Prawnych   Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.) i odpowiadają

  Czytaj więcej →
  • 05 STY 17

  Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Postępowania Karnego

  Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Postępowania Karnego     Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1842 ze zm.) i odpowiadają kryteriom wskazanym w Regulaminie konkursu w

  Czytaj więcej →
  • 22 GRU 16

  Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Prawa Karnego

  Dziekan  Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Prawa Karnego     Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz.1842) i odpowiadają kryteriom wskazanym w Regulaminie konkursu w sprawie zatrudniania

  Czytaj więcej →
  • 30 LIS 16

  Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej

  Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej   Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) i odpowiadają kryteriom

  Czytaj więcej →

Na skróty