• 13 MAR 18

  Ogólnopolska Konferencja Naukowa Współcześnie o konsumpcjonizmie

  Szanowni Państwo,

  zapraszamy do udziału w  Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Współcześnie o konsumpcjonizmie”, która odbędzie się 24 kwietnia 2018 r. w ECOTECH COMPLEX Centrum Analityczno-Programowym dla Zaawansowanych Technologii Przyjaznych Środowisku w Lublinie.

  Ideą Konferencji jest interdyscyplinarna analiza zjawiska konsumpcjonizmu społecznego. Wskazanie  jego mocnych i słabych aspektów, określenie czynników wpływających na kształt i rozmiar konsumpcjonizmu oraz jego następstw to kluczowe determinanty powstawania nierówności społecznych a z drugiej do wzrostu świadomości konsumenckiej i poprawy jakości życia.

  Zakres tematyczny Konferencji obejmuje badanie i analizę konsumpcjonizmu w aspekcie psychologicznym, socjologicznym, ekonomicznym, prawnym i filozoficznym.

  Uczestnicy mają możliwość prezentacji swoich prac w formie wystąpienia ustnego oraz publikacji rozdziału w monografii naukowej.

  Elektroniczna rejestracja dobiega końca 22 marca 2018 r. Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej wydarzenia: http://www.konferencja-konsumpcjonizm.pl

  Karolina Lewczuk – Komitet Organizacyjny Konferencji