• 15 MAJA 18
  Ochrona danych osobowych, a RODO – Ogólnopolska Konferencja

  Ochrona danych osobowych, a RODO – Ogólnopolska Konferencja

  9 maja 2018 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Ochrona danych osobowych zgodnie z przepisami rozporządzenia – RODO”.

  Konferencja została zorganizowana przez Administracyjne Koło Naukowe działające pod opieką Pani dr hab. prof.US Aleksandry Monarchy – Matlak oraz Katedrę Prawa i Postępowania Administracyjnego.

  Konferencja została zainicjowana w celu przedstawienia rewolucyjnych zmian w zakresie ochrony danych osobowych, które nieubłaganie  wejdą w życie już 25 maja 2018 r. Zaproszeni prelegenci w sposób zrozumiały i atrakcyjny omówili zagadnienia związane z ochroną danych osobowych na tle zmian, które wynikają  z unijnego rozporządzenia, szczególnie  uwzględniając przy tym aspekt prawny.

  Ceremonia powitalna rozpoczęła się od słów  Prodziekana Wydziału Prawa i Administracji  ds. Organizacji i Rozwoju, dr hab. prof. US Marka Andrzejewskiego, następnie inicjatorkę wydarzenia dr hab. prof. US Aleksandrę Monarchę – Matlak oraz Prezesa Administracyjnego Koła Naukowego – Wojciecha Twardowskiego.

  W konferencji wzięło udział 22 prelegentów reprezentujących 6 ośrodków akademickich tj., Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu,  Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, University of Algarve w Portugalii, Państwową Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Informatyki w Łomży, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Uniwersytet Szczeciński. Konferencja została podzielona na poszczególne panele, których moderatorami byli członkowie Koła wraz z nauczycielami akademickimi, którzy prowadzili dyskusję z publicznością.

  Wysłuchać można było referatu  m.in.  dr Angieszki Rabiegi-Przyłęckiej z Uniwersytetu Łódzkiego związanego z badaniami klinicznymi produktów leczniczych w świetle nadchodzących zmian. W kolejnym panelu konferencji głos należał do dr Kamila Czaplickiego z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, który poruszył temat związany z identyfikacją biometryczną , jednocześnie odpowiadając na pytanie, czy RODO wpłynie na jej  upowszechnianie.  Aspekty administracyjno-prawne zostały poruszone przez dr Łukasz Dubińskiego z Wydziału Prawa i Administracji US, który mówił o administracyjnych  karach pieniężnych, za naruszenia w obszarze ochrony danych osobowych oraz mgr Dominika Skoczylas prezentująca temat – „ Przetwarzanie danych osobowych a prawo do bycia zapomnianym i prawo do przenoszenia danych na gruncie RODO”. Swoją obecnością zaszczycili Nas także przedstawiciele praktyki prawniczej – adwokat  Marek Hnatyszyn, który omówił ogólne zasady przetwarzania danych osobowych oraz radca prawny Rafał Malujda, którego temat brzmiał następująco: „Plan dobrej roboty vs. Impact assessment – kto oceni prawidłowość doboru metodyki szacowania ryzyka?”

  Gościem honorowym był Pan Jarosław Feliński, który jest m.in. Prezesem Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych, prekursorem studiów podyplomowych dla ABI i IODO, twórcą, kierownikiem i opiekunem autorskiego programu podyplomowych studiów ABI 2013 i IODO 2017 w kilku polskich uczelniach. Pomysłodawcą i autorem  programu studiów podyplomowych „Inspektor Ochrony Danych Osobowych – poziom zaawansowany”. Audytorem  Wiodący PN ISO/IEC 27001  [IRCA].. Od roku 2015 konsultantem i ABI wybranych placówek oświatowych  Miasta Stołecznego Warszawy. 

  Podczas wystąpienia szczegółowo scharakteryzował przepisy prawa, obowiązki prawne i organizacyjne IODO w świetle nowych przepisów i nadchodzących zmian.

  Pozostali reprezentanci ośrodków naukowych tj. Dominik Wastowski, Maciej Woropay- Horodziejewicz, Aleksandra Siemieniuk, Klaudia Kuligowska, Paulina Rotter, Agnieszka Mac, Aleksandra Kubińska, Irmina Pisarek, Joảo Pedro Jacques, Agata Gumiela, Filip Morawski, Alicja Smyklińska, Aleksandra Brodowska, Mateusz Dżugaj,  Martyna Borkowska,  w dalszej części konferencji w zakresie ochrony danych osobowych odnieśli się do  prawa pracy, ochrony praw dziecka, prawa kościelnego, odpowiedzialnością karną i cywilną, przetwarzaniem danych w sieci internetowej, obowiązku aktualizowania jednorazowej zgody i zgłaszania naruszeń, punktach wspólnych w Polsce i w Brazylii.

  Konferencja zakończyła się podziękowaniami dla wszystkich prelegentów przez  członków Administracyjnego Koła Naukowego,  którzy wręczyli upominki od Uniwersytetu Szczecińskiego oraz słowem podziękowania od Prezesa Administracyjnego Koła Naukowego – Wojciecha Twardowskiego.