IV r. i V r. SSP oraz IV r. i V r. NSP – Egzamin z Prawa i postępowania podatkowego – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego