• 13 LUT 18

  II SSA – Wykładnia i stosowanie prawa. Wgląd do prac egzaminacyjnych

  Wgląd do prac egzaminacyjnych z przedmiotu Wykładnia i stosowanie prawa odbędzie się:

  – 13.02.2018 r., godz. 14:00-16:00, pok. 222 budynek przy ul. Narutowicza 17a,

  – 14.02.2018 r., godz. 10:00-12:00, pok. 4 budynek przy al. Piastów 40b .

  UWAGA: 

  Osoby, które nie były obecne na egzaminie 6 lutego 2018 r. a uzyskały usprawiedliwienie pani Prodziekan, mogą przyjść w dniu egzaminu 21.02. 2018 r. o godz. 10:00 na pierwszy termin, a jeżeli nie uzyskały usprawiedliwienia, w tym samym terminie mogą się stawić na egzamin poprawkowy o godz. 10:00 w pok. 222.

   

  Mgr K. Gmerek