II r. SSP – Egzamin z prawa administracyjnego (prof. zw. dr hab. Janusz Sługocki) – I termin – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego