II r. SSA II st. – Przełożone seminarium magisterskie dr hab. Krystyny Nizioł, prof. US – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego