• 12 LUT 18

    Dyżury i konsultacje dydaktyczne w czasie przerwy międzysemestralnej

    W związku z § 7 pkt. 2 Uchwały nr 15/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 6 października 2017 r. w sprawie dyżurów i konsultacji dydaktycznych prowadzonych przez pracowników akademickich WPiA US uprzejmie informujemy, że w okresie przerwy międzysemestralnej, tj. od 14 do 20 lutego 2018 r., nauczyciele akademiccy nie mają obowiązku odbywania dyżurów i konsultacji dydaktycznych.

    W tym czasie nauczyciele akademiccy mogą wyznaczać dodatkowe spotkania, np. w celu umożliwienia wglądu do prac egzaminacyjnych.