Dyżur i konsultacje dra Kledzika w dniu 17.05.2018 r. – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego