Dyżur i konsultacje prof. US dr hab. E. Gajdy w dniu 14 czerwca br. – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego