Bony 2018 – wnioski dla pracowników WPiA – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego