Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marcina Jana Stępnia


Podczas posiedzenia Rady Wydziału Prawa i Administracji US w dniu 7 grudnia 2018 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Marcina Jana Stępnia nt. „Autorskie prawa majątkowe w prawie polskim i rosyjskim. Analiza prawnoporównawcza”.

Promotorem była dr hab. Dorota Sokołowska, prof. US.,  a recenzentami dysertacji prof. dr hab. Jacek Sobczak (Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS w Warszawie) i prof. dr hab. Jan Błeszyński (Uniwersytet Warszawski).

Rada Wydziału Prawa i Administracji US przyjęła obronę rozprawy doktorskiej i nadała mgr Marcinowi Janowi Stępniowi stopień doktora nauk prawnych oraz wyróżniła zaprezentowaną przez niego rozprawę doktorską.

Serdecznie gratulujemy Panu Doktorowi i życzymy kolejnych sukcesów w pracy naukowej!

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marzeny Radziun

Podczas posiedzenia Rady Wydziału Prawa i Administracji US w dniu 16 listopada 2018 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Marzeny Radziun nt. „Decyzje zobowiązujące Komisji Europejskiej w świetle prawa konkurencji Unii Europejskiej”

Promotorem był dr hab. Rajmund Molski, prof. US,  a recenzentami dysertacji: prof. dr hab. Marek Szydło (Uniwersytet Wrocławski) i dr hab. Jan Olszewski, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski).

Rada Wydziału Prawa i Administracji US przyjęła obronę rozprawy doktorskiej i nadała mgr Marzenie Radziun stopień doktora nauk prawnych oraz wyróżniła zaprezentowaną przez nią rozprawę doktorską.

Serdecznie gratulujemy Pani Doktor i życzymy kolejnych sukcesów w pracy naukowej!

 

Nadanie stopnia doktora habilitowanego dr. Ewelinie Cała-Wacinkiewicz

Podczas posiedzenia Rady Wydziału Prawa i Administracji US w dniu 28 września r. zakończyło się postępowanie o nadanie stopnia doktora habilitowanego.

Po przedstawieniu przez dra hab. Bartłomieja Krzana, prof. nadzw. UWr sprawozdania z prac komisji habilitacyjnej i pozytywnej konkluzji oceny dorobku naukowego habilitanta Rada Wydziału przyjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo dr Ewelinie Cała-Wacinkiewicz oraz uznała jej rozprawę habilitacyjną na temat Fragmentacja prawa międzynarodowego za wyróżniającą.

Serdecznie gratulujemy!

Nadanie stopnia doktora habilitowanego dr. Maurycemu Zajęckiemu

Podczas posiedzenia Rady Wydziału Prawa i Administracji US w dniu 28 września r. zakończyło się postępowanie o nadanie stopnia doktora habilitowanego.
Po przedstawieniu przez dra hab. Batosza Wojciechowskiego, prof. nadzw. UŁ sprawozdania z prac komisji habilitacyjnej i pozytywnej konkluzji oceny dorobku naukowego habilitanta Rada Wydziału przyjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo dr. Maurycemu Zajęckiemu.

Serdecznie gratulujemy!

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Pawła Mańczyka


Podczas posiedzenia Rady Wydziału Prawa i Administracji US w dniu 6 lipca 2018 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Pawła Mańczyka nt. „Status prawny organów gminy i jego wpływ na zakres, formy i instrumenty lokalnego władztwa daninowego”

Promotorem rozprawy była dr hab. Małgorzata Ofiarska prof. US, promotorem pomocniczym dr Wojciech Bożek a recenzentami dysertacji prof. dr hab. Marcin Miemiec, prof. nadzw. UWr  oraz dr hab. Marek Zdebel. Rada Wydziału Prawa i Administracji US przyjęła obronę rozprawy doktorskiej i nadała mgr. Pawłowi Mańczykowi stopień doktora nauk prawnych.

Serdecznie gratulujemy Panu Doktorowi i życzymy wspaniałych sukcesów w dalszej pracy naukowej.

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Przemysława Zdyba

Podczas posiedzenia Rady Wydziału Prawa i Administracji US w dniu 20 kwietnia 2018 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Przemysława Zdyba
nt. Postępowania administracyjne przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki.

Promotorem rozprawy była dr hab. Aleksandra Monarcha-Matlak prof. US, promotorem pomocniczym dr Przemysław Kledzik a recenzentami dysertacji prof. dr hab. Jolanta Blicharz oraz dr hab. Piotr Przybysz prof. UW.

Rada Wydziału Prawa i Administracji US przyjęła obronę rozprawy doktorskiej i nadała mgr. Przemysławowi Zdybowi stopień doktora nauk prawnych.

Serdecznie gratulujemy Panu Doktorowi i życzymy wspaniałych sukcesów w dalszej pracy naukowej.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Ziemianin

K Ziemianin - obronaPodczas posiedzenia Rady Wydziału Prawa i Administracji US w dniu 6 kwietnia 2018 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Ziemianin nt. Dowód z zeznań świadka w procesie cywilnym.

Promotorem rozprawy była dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska prof. US a recenzentami dysertacji prof. dr hab. Jacek Gołaczyński oraz dr hab. Andrzej Jarocha.

Rada Wydziału Prawa i Administracji US przyjęła obronę rozprawy doktorskiej i nadała  mgr Karolinie Ziemianin stopień doktora nauk prawnych.

Serdecznie gratulujemy Pani Doktor i życzymy wspaniałych sukcesów w dalszej pracy naukowej.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Gmerek

K. GmerekDnia 6 kwietnia 2018 r. podczas posiedzenia Rady Wydziału Prawa i Administracji US odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Gmerek  nt. Rozprawa sądowa jako zdarzenie komunikacji społecznej. Promotorem był prof. zw. dr hab. Maciej Zieliński, promotorem pomocniczym dr Agnieszka Choduń a recenzentami dysertacji prof. zw. dr hab. Lech Paprzycki oraz dr hab. Janina Czapska prof. UJ.

Rada Wydziału Prawa i Administracji US przyjęła obronę rozprawy doktorskiej i nadała mgr Karolinie Gmerek stopień doktora nauk prawnych oraz wyróżniła zaprezentowaną przez nią rozprawę doktorską.

Serdecznie gratulujemy Pani Doktor i życzymy kolejnych sukcesów w pracy naukowej.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Janusza Hassy

J. Hassa - obrona2 marca 2018 r. podczas posiedzenia Rady Wydziału Prawa i Administracji US odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Mariusza Hassy nt. Strategie i programy jako formy prawne polityki rozwoju w świetle zasady zrównoważonego rozwoju.

Promotorem rozprawy był prof. zw. dr hab. Janusz Sługocki, promotorem pomocniczym dr Łukasz Dubiński, a recenzentami dysertacji dr hab. Michał Kasiński prof. nadzw. UŁ oraz prof. zw. dr hab. Adam Olejniczak.

Rada Wydziału Prawa i Administracji US przyjęła obronę rozprawy doktorskiej i nadała mgr. Mariuszowi Hassie stopień doktora nauk prawnych.

Serdecznie gratulujemy Panu Doktorowi i życzymy wspaniałych sukcesów w dalszej pracy naukowej.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Szymona Słotwińskiego

9 lutego 2017 r. podczas posiedzenia Rady Wydziału Prawa i Administracji US odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Szymona Słotwińskiego nt. Status prawny energii elektrycznej jako wyznacznik stosunków umownych w polskim prawie prywatnym.

Promotorem rozprawy był dr hab. Zbigniew Kuniewicz prof. US, promotorem pomocniczym dr hab. Daniel Wacinkiewicz, a recenzentami dysertacji prof. zw. dr hab. Wojciech J. Katner oraz prof. zw. dr hab. Adam Olejniczak.

Rada Wydziału Prawa i Administracji US przyjęła obronę rozprawy doktorskiej i nadała mgr. Szymonowi Słotwińskiemu stopień doktora nauk prawnych.

Serdecznie gratulujemy Panu Doktorowi i życzymy wspaniałych sukcesów w dalszej pracy naukowej.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Helana Adnana Ahmeda

H. H. Adnan - obrona

Podczas posiedzenia Rady Wydziału Prawa i Administracji US w dniu 9 czerwca 2017 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Helana Adnana Ahmeda nt. Consumer protection from misleading commercial advertising : A legal comparative study adapted to the needs of Iraqi legislator.

Promotorem rozprawy był dr hab. Pasquale Policastro prof. US a recenzentami dysertacji prof. dr Teresa Freixes, Autonomous University of Barcelona  (Hiszpania), prof. dr Néji Baccouche, University of Sfax  (Tunezja), prof. dr hab. Andrzej Wróbel, Polska Akademia Nauk, Instytut Nauk Prawnych PAN (Polska).

Rada Wydziału Prawa i Administracji US przyjęła obronę rozprawy doktorskiej i nadała mgr. Helanowi Adnanowi Ahmedowi stopień doktora nauk prawnych.

 

Serdecznie gratulujemy Panu Doktorowi i życzymy wspaniałych sukcesów w dalszej pracy naukowej.

Nadanie stopnia dr hab. Danielowi Wacinkiewiczowi

Podczas posiedzenia Rady Wydziału Prawa i Administracji US w dniu 16 grudnia 2016 r. zakończyło się postępowanie o nadanie stopnia doktora habilitowanego. Po przedstawieniu przez dr hab. Małgorzatę Ofiarską prof. US sprawozdania z prac komisji habilitacyjnej i pozytywnej konkluzji oceny dorobku naukowego habilitanta Rada Wydziału przyjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo dr. Danielowi Wacinkiewiczowi.

 

Serdecznie gratulujemy!

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Konrada Burdziaka

Dnia 17 listopada 2016 r. podczas posiedzenia Rady Wydziału Prawa i Administracji US odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Konrada Burdziaka nt. Prowokacja (analiza prawnokarna). Promotorem był prof. dr hab. Łukasz Pohl, a recenzentami dysertacji dr hab. Wojciech Cieślak prof. UWM oraz dr hab. Zbigniew Jędrzejewski prof. UW.

Rada Wydziału Prawa i Administracji US przyjęła obronę rozprawy doktorskiej i nadała mgr. Konradowi Burdziakowi stopień doktora nauk prawnych oraz wyróżniła zaprezentowaną przez niego rozprawę doktorską.

Serdecznie gratulujemy Panu Doktorowi i życzymy kolejnych sukcesów w pracy naukowej.