Administrative Law, Public Comparative Law and Sociology of Law students, classes of Administrative Law, Public Comparative Law, Sociology of Law – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego